Důkazy hrůzy zapomenout nelze

V Levém Hradci u Roztok se 26. dubna uskutečnila pietní vzpomínka na zemřelé v jednom z posledních transportů smrti, které prošly územím naší republiky na konci 2. světové války.

Šlo o transport, který jel z koncentračního tábora v Litoměřicích, pobočky koncentračního tábora Flossenbürg, do Mauthausenu. Díky odvaze „modré armády“, především pak přednosty železniční stanice Roztoky Jana Najdra se podařilo právě v Roztokách návěstím „Stůj!“ zastavit 77 nákladních vagonů plných lidských trosek.

Roztočí občané se poprvé tváří v tvář setkali s vězni koncentračních táborů. Byli ohromeni. Tyto trosky, že jsou lidské bytosti?! Z ohromení vzniká odvaha rychle pomoci. Roztočtí občané přinášejí jídlo, šatstvo, léky. Z vagonů vynášejí mrtvé, raněné. Starobinec je změněn na lazaret, lékaři, zdravotní sestry z Červeného kříže pomáhají ošetřovat vězně. Část z nich Roztočtí ukrývají ve svých domech – vítězí láska k bližnímu, milosrdenství nad strachem z ozbrojených nacistů doprovázejících transport. Neznámý fotograf urychleně tajně dokumentuje celou situaci – je nutné mít důkazy hrůzy, zapomenout nelze…


Letošního pietního aktu na Levém Hradci, kde je pomník obětem tohoto transportu, a také na roztockém nádraží u pamětní desky, u níž byl při této pietní akci umístěn žulový kámen přivezený z „apelplatzu“ koncentračního tábora Flossenbürg, se ze zúčastnila široká veřejnost včetně zástupců Čs. obce legionářské. „Nice nebude zapomenuto, nikdo nebude zapomenut! Roztočtí občané, děkujeme Vám,“ zaznělo v jednom z projevů.

Marie Tykalová, foto: Václav Srdce