Pietní vzpomínková pouť válečných veteránů do Ostravy se vydařila

Koncem dubna Československá obec legionářská v rámci projektu Péče o válečné veterány a ve spolupráci s MO ČR zorganizovala pietní vzpomínkovou pouť po stopách bojů v ostravské operaci.

 Vzpomínkové pouti se zúčastnilo 33 válečných veteránů, z nichž někteří byli přímými aktéry bojových střetnutí odehrávajících se v okolí Ostravy i v samotném městě před 67. lety. Žel, některé válečné veterány, tradiční účastníky těchto oslav, jsme zde letos neviděli. Platí to především o zesnulých Marii Lastovecké a Jindřichu Heřkovičovi, hrdinovi bojů o Ostravu a předsedovi historické skupiny čs. samostatné tankové brigády, který dlouhé roky právě tuto vzpomínkovou akci neúnavně organizoval. Kvůli zdravotnímu stavu nemohli přijet ani další bojovníci ostravské operace – Mikuláš Končický, Vladimír Palička a další.

Pietní pouť začala již v pátek 29. dubna, kdy její účastníci vykonali pietní akt u pomníku na vojenském hřbitově v Hlučíně, při jehož osvobozování padlo téměř tři a půl tisíce vojáků Rudé armády. Následoval pietní akt v obci Bolatice, kde před 67. lety probíhaly těžké boje za účasti čs. tankistů. Jeden z nich, Bedřich Opočenský, zde vylíčil své pocity při osvobozování této obce a na stejné téma pak hovořil i v obci Dolní Lhotě, kde se uskutečnil pietní akt u památníku vytvořeném z tankových pásů a nábojů tanku, o který se vzorně starají místní občané. I letos zde válečným veteránům dojemně zazpívali členové dětského souboru Čtyřlístek.

Týž den následoval pietní akt v památníku 2. světové války v Hrabyni, kde představitelé ČsOL spolu s válečnými veterány důstojným způsobem uctili památku všech padlých v bojích za osvobození naší vlasti. Den byl završen slavnostním večerem v ostravském hotelu Clarion, na němž válečné veterány a další pozvané hosty přivítal jménem ČsOL člen jejího předsednictva Jaromír Mareček a za projekt Péče o válečné veterány jeho vedoucí Petr Hozlár. Váleční veteráni se během slavnostní večeře podělili o své bojové zážitky s přítomnými a mnozí z nich pak až do pozdní noci společně vzpomínali na válečné události 2. světové války.

Účastníci pietní vzpomínkové pouti se pak 30. dubna společně zúčastnili oficiálních oslav 67. výročí osvobození Ostravy u památníku Rudé armády v Komenského sadech v Ostravě. Před tím však ještě položili věnce u pomníku ostravské operace, který se nalézá v místě, kudy 29. dubna 1945 vojska 4. ukrajinského frontu vedla hlavní boje před mostem přes řeku Odru, a také u památníku čs. tankistů před mostem Miloše Sýkory v Ostravě.

Oslavy 67. výročí osvobození Ostravy se tentokrát nesly v mimořádně slavnostním duchu. Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas totiž u památníku předal svůj prapor Krajskému vojenskému velitelství Ostrava, jehož nastoupené jednotky vytvořily velmi důstojný rámec tohoto aktu. Na základě návrhu Jednoty ČsOL Ostrava 1 byla při této příležitosti udělena Předsednictvem ČsOL stuha Československé obce legionářské praporu KVV Ostrava. Tu na něj v Komenského sadech slavnostně připojil člen PRV ČsOL Jaromír Mareček.

Během slavnostního aktu u pomníku Rudé armády promluvil za ČsOL a válečné veterány účastník ostravské operace brigádní generál Alexandr Beer. Ten ve svém vystoupení připomněl význam ostravsko-opavské operace, nejkrvavější operace druhé světové války na území Československa. Během ní, po šedesáti dnech těžkých bojů, nacistické Německo ztratilo jednu z posledních průmyslových základen a otevřela se vítězná bojová cesta na Berlín. Alexandr Beer připomněl i cenu tohoto vítězství – své životy v ostravsko-opavské operaci položilo dvacet tisíc vojáků Rudé armády a přes tisíc čs. vojáků, příslušníků 1. čs. armádního sboru. Současně poděkoval představitelům Moravskoslezského kraje a města Ostravy, že se příkladně starají o pomník v Hrabyni, který dokumentuje všechny tyto historické události a předává jejich odkaz současným generacím. „My jsme svoji vlasteneckou povinnost splnili. Teď je řada na vás,“ prohlásil emotivně Alexandr Beer.

Na všechny válečné veterány pak čekalo ještě jedno milé překvapení. Ředitel KVV Ostrava plk. Jaroslav Hrabec je pozval na vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš spojené se slavnostním pohoštěním. A aby toho nebylo málo, každý z přítomných válečných veteránů obdržel krásnou plaketu připomínající 67. výročí osvobození Ostravy.

Text a foto: Ladislav Lenk