Uctili jsme památku těch, kteří se již mezi námi nikdy neobjeví

Při příležitosti 67. výročí osvobození naší vlasti se v Opavě v pondělí 7. května 2012 sešli váleční veteráni nebo jejich potomci sdružení ve zdejších jednotách Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu.

 Téměř sedmdesát let, které uplynuly od největšího světového konfliktu 20. století, je příčinou toho, že prvním bodem programu našeho setkání bylo tiché uctění památky těch, kteří se již mezi námi nikdy neobjeví, na které ale nikdy nezapomeneme.

S veterány a ostatními přítomnými se poté o svoje vzpomínky podělil plk. Vasil Coka. Jistě mluvil i za další pamětníky, když nás provázel po svém životním osudu, jenž ho zavál do Francie, Podkarpatského Chustu nebo do Buzuluku. Svěřil se také s velmi emotivními vzpomínkami na tři roky strávené v stalinském gulagu, kam byl poslán za ilegální překročení hranic. To, že tento pobyt přežil, považuje plukovník Coka za jednu ze šťastných náhod ve svém životě. Další vzpomínky se týkaly jednotlivých bojových akcí, např. na Dukle. Protože vyprávění pana plukovníka všichni přítomní ocenili, zrodil se ihned návrh, že by se podobně mělo vzpomínat i na dalších setkáních – tím by vznikla zajímavá a přínosná tradice.


Dalším bodem programu bylo ocenění několika jednotlivců. Za dlouholetou obětavou práci byli titulem Čestný předseda OV nebo ZO ČSBS poctěni plk. Andrej Koba, Leopold Barták, Božena Jurošková a Vlasta Wolfová. Čestné uznání ČsOL obdržel veterán Ludvík Hešík za dlouholetou obětavou práci při besedách s mládeží, plk. Josef Havlík, velitel 53. brigády průzkumu a elektronického boje Heliodora Píky za dlouhodobou úzkou spolupráci s jednotou ČsOL v Opavě, paní Olga Čvančarová za aktivní podíl na činnosti jednoty ČsOL v Opavě a Monika Štěpánková, pracovnice Magistrátu statutárního města Opava, za aktivní a obětavý přístup při zajišťování vzpomínkových akcí a při práci s druhoválečnými veterány. Byly rovněž rozděleny pamětní mince a medaile, např. Růženě Jelínkové u příležitosti jejích 90. narozenin, Ondreji Dobošovi a Milušce Zedníčkové, všem za aktivní práci v opavské jednotě ČsOL. Pamětní medaili ČSBS přijal Jaromír Pavlíček, který se nejen jako učitel Ostravské univerzity dlouhodobě zabývá historií 2. světové války a vystupuje na besedách pro mládež.

Před polednem na našem setkání vystoupili se svými příspěvky čestní hosté. Vyjádřili poděkování za udělená ocenění, ale zároveň jedním dechem zmiňovali tradice úspěšné spolupráce, vzpomínali na konkrétní akce a hodnotili jejich průběh, plánovali, co nového by ještě bylo možno zorganizovat v budoucnu. A právě další dění v našich jednotách dalo podnět k následné besedě mezi všemi účastníky setkání. I to je jeho účelem – nechceme jen vzpomínat, ale chceme také ovlivňovat budoucí dění.

Text a foto: Mgr. Magda Hrstková, Jednota ČsOL Opava