K uctění památky jednoho ze zakladatelů čs. legií a samostatného čs. státu

U příležitosti výročí narození druhého prezidenta samostatného čs. státu a jednoho ze spoluzakladatelů čs. legií Edvarda Beneše položili členové ČsOL spolu se zástupci široké veřejnosti v sobotu 26. května 2012 u jeho hrobky v Sezimově Ústí u Tábora věnec, aby tak uctili památku tohoto významného politického činitele.


Edvard Beneš se narodil 28. května roku 1884 v Kožlanech na Rakovnicku. V mládí studuje nejprve na gymnáziu v Praze-Vinohradech, po maturitě se zapisuje ke studiu na filozofické fakultě pražské Univerzity Karlovy. V roce 1904 odjíždí do Francie, kde studuje na Sorbonně a na Svobodné škole politických a sociálních nauk. Od roku 1910 vyučuje na pražské obchodní akademii, od roku 1912 přednáší jako docent na filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Po vypuknutí první světové války se Beneš aktivně zapojuje jako stoupenec T. G. Masaryka do domácího protirakouského odboje. Jeho hlavním úkolem je zejména zajištění spojení mezi Prahou a Masarykem pobývajícím ve Švýcarsku. V roce 1915 do zahraničí odchází také. V roce 1916 se podílí na ustanovení Československé národní rady, v níž zastává místo generálního tajemníka. Díky Benešovým diplomatickým schopnostem byla tato rada v roce 1918 uznána světovými mocnostmi jako oficiální představitel nového československého státu. Spolu se M. R: Štefánikem je pak Beneš vůdčí osobností při vyjednávání s dohodovými mocnostmi o vytvoření samostatných československých vojenských jednotek – čs. legií.

Edvard Beneš se stal po T. G. Masarykovi druhým prezidentem samostatného československého státu. V čele Československa stál v letech 1935 – 1938 a 1940 – 1948 (za druhé světové války jako nejvyšší představitel československého exilu v Londýně). Zemřel 3. září 1948 v Sezimově Ústí.

Ladislav Lenk, foto: Jiří Charfreitag