Město Opava odhalilo pamětní desku Janu Kubišovi

Sedmdesáté výročí likvidace Reinharda Heydricha se Statutární město Opava rozhodlo připomenout odhalením pamětní desky jednoho z těch, kteří se na této významné odbojové akci podíleli – parašutisty Jana Kubiše. Právě jím hozený granát tehdy smrtelně zranil zastupujícího říšského protektora.

Pamětní desku, která je umístěna na budově bývalých kasáren, v nichž Jan Kubiš trávil část své vojenské služby, zhotovila sochařka Pavla Kačírková. Autorka navrhla pozoruhodnou desku s průstřelem, která je zhotovena z nerezu. Symbolika jejího návrhu je víceznačná, může v nás evokovat například Kubišovy osudové okamžiky,“ uvedl k vítěznému návrhu pamětní desky, která vyšla z architektonické soutěže, náměstek primátora Dalibor Halátek při jejím slavnostním odhalením 28. května 2012.

Jan Kubiš na Opavsku strávil poslední předválečný rok, kdy hlídal výstavbu pohraničního opevnění. Zde také prožil stahování vojenských jednotek z pohraničí po podpisu mnichovské dohody. „Věřím, že se tato pamětní deska stane připomínkou morálky v její explozivní podobě,“ vyjádřila své přání autorka pamětní desky Pavla Kačírková.


Hlavní vzpomínkovou řeč přednesl předseda Krajské jednoty ČsOL Moravsko-slezského kraje br. Pavel Skácel. V jejím závěru mj. uvedl: „Položme si dnes otázku, kde se v Janu Kubišovi vzalo tolik kuráže, chuti bojovat a nasadit život, kdo zasel do jeho duše v malých poměrech jihomoravské vísky semínko vlastenectví, které vyrostlo v lípu hrdinství a odvahy. Jít do zahraničí, naučit se jiný jazyk, jiné dovednosti, způsoby boje. A splnit náročný úkol. Vyrůstal v jiné době, přátelé. Byl vychován v ovzduší vzniku republiky za působení vlastenců učitelů, legionářů, členů Sokola a Orla, organizací prodchnutých čirým vlastenectvím. Nikdo tehdy nedovolil filmy a periodika soustavně znevažující pojem češství, hrubě zkreslující historické skutečnosti. Tak jako dnes. Namátkou vzpomenu Zabíjení po česku, Habermanův mlýn, protičeské, protivlastenecké paskvily vyrobené snad na nějakou objednávku… Většina kulturních lidí ve všech zemích si váží svých hrdinů. To, že jsme se dnes na tomto místě sešli a odhalujeme pamětní desku hrdinovi (už druhou v našem okrese), je toho důkazem. Naše setkání je další zastávkou na dlouhé cestě k většímu národnímu uvědomění a sebevědomí nebo vlastenectví, které nám zatím podle průzkumů i letmého poznání stále klesá. Většina z nás přítomných nejspíš tuší, že i v postmoderním věku, kdy se na světě stále hromadí zbraně a výzbroj, může nastat doba, kdy bude hrdinů zoufale potřeba. Doba, kdy třeba i gramaticky vyšperkované a logicky přesné akademické fráze přestanou platit. Musí je nahradit rozhodný, rozvážný, vlastenecký a hrdinský čin. Jan Kubiš byl velký člověk se srdcem na pravém místě. A to srdce tlouklo silně červenomodrobíle. Ozvěna jeho tlukotu a činu se tak dostala k národu. Je nádherné, že i přes propast desetiletí zní opravdově i našim srdcím. Ať dále žije nehynoucí památka hrdiny našeho národa plk. Jana Kubiše.“

Připravil: Ladislav Lenk s využitím tiskové zprávy mluvčí Statutárního města Opavy a za přispění br. Pavla Skácela

Foto: Statutární město Opava