V Londýně měla premiéru nová výstava Památníku Lidice

Přesně měsíc před 70. výročím lidické tragédie, 10. května 2012, proběhla na Velvyslanectví České republiky v Londýně vernisáž nové putovní výstavy Památníku Lidice s názvem „Jméno obce bylo vymazáno“.

 Reprezentační prostory českého velvyslanectví zaplnili britští a čeští návštěvníci. Nechyběl mezi nimi německý velvyslanec Georg Boomgaarden, zástupce Evropské komise ve Velké Británii Jonathan Scheele, rodina lidického rodáka Josefa Horáka, Alan a Cheryl Gerrard ze Stoke on Trent, přítomni byli také zástupci Českého centra v Londýně, krajané a studenti britských univerzit. Úvodního slova se osobně ujal velvyslanec Michael Žantovský, kterého vystřídal pplk. Eduard Stehlík. Ten ve svém příspěvku mimo jiné připomenul historicky významné propojení Lidic, Ležáků a Velké Británie. Vzpomínky lidické pamětnice Jaroslavy Skleničkové svým citlivým přednesem z knihy „Jako chlapce by mě zastřelili…“ přiblížila paní Veronika Hyks.


Více na  http://www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=261&idMista=%

Vložil: Ladislav Lenk ve spolupráci s Františkem Bobkem, foto: www.lidice-memorial