Slavnostní vyřazení ve škole Československé obce legionářské

Ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové se ve čtvrtek 31. května 2012 uskutečnilo slavnostní vyřazení absolventů čtyřletého denního a tříletého dálkového studia.

 V této škole tak skončil již 77. školní rok. Za více než sedm desetiletí škola poskytla vzdělání tisícům studentů, kteří našli uplatnění nejen v armádě, ale i ve státní správě a v řadě průmyslových odvětví. Letos ve slavnostně vyzdobeném a rodiči a blízkými studentů zcela zaplněném sále Na Písku převzali maturitní vysvědčení absolventi čtyřletého denního studia oboru Technické lyceum a dálkového studia oboru Podnikání.

O tom, že úspěšné absolvování školy nebylo žádnou procházkou růžovou zahradou, svědčí fakt, že k dennímu studiu v roce 2008 nastoupilo 90 studentů a úspěšně maturovalo jen 55 z nich. Také u dálkového studia byla „úmrtnost“ studentů téměř poloviční. Přesto na jejich adresu velitel školy plk. Vojtěch Němeček prohlásil, že za poslední léta šlo nejlepší třídu tohoto druhu studia. Ještě dodejme, že osm z přítomných letošních absolventů školy maturovalo s vyznamenáním a svými výsledky se zařadili mezi pět procent nejlepších maturantů z celé republiky.


Slavnostního předávání maturitních vysvědčení se zúčastnila řada významných hostů včetně náměstka ministra obrany pro personalistiku Michaela Hrbaty, hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka a poslanců Václava Neubauera a Jana Hamáčka. Byl mezi nimi i místopředseda ČsOL Emil Cigánik. Škola v Moravské Třebové totiž nese čestný název Škola Československé obce legionářské a s obcí legionářskou jí pojí dlouholetá spolupráce. Její studenty je možné spatřit na řadě akcí organizovaných ČsOL, při pietních a vzpomínkových shromážděních, při setkání s válečnými veterány nebo na poznávacích zájezdech ČsOL, přítomni byli loni na V. manifestačním sněmu ČsOL. Škola v Moravské Třebové i tímto způsobem výchovu na tradicích u mladé generace vojáků velmi úspěšně realizuje. Michael Hrbata ve svém odpoledním projevu k novým absolventům se k tomu vyjádřil jasně: „Vojákův úspěch není pouhým důsledkem použití vyspělé armádní technologie, ale také záležitostí srdce. Vaše škola nese čestný název Škola Československé obce legionářské. Být následníky Masarykových československých legionářů, našich letců ve Velké Británii, bojovníků od Tobruku a z dalších válečných front je pro vás, absolventy školy, ctí i závazkem.“


Přesně v poledne pak bylo při nástupu příslušníků školy na jejím nástupišti zahájeno slavnostní vyřazení. Úspěšní studenti převzali věcné dary a řadu dalších ocenění. Místopředseda ČsOL Emil Cigánik předal třem nejlepším studentům – Marcele Bušinové, Adamu Brunnovi a Sebastiánu Pluskalovi – Pamětní minci ČsOL. Pak v krátkém projevu ocenil úsilí studentů, kteří úspěšně absolvovali studium, a s lehkou nadsázkou jim zdůraznil, že „jednoduché a veselé“ pro ně v tomto okamžiku končí. Řada z nich totiž bude pokračovat v náročném studiu na Univerzitě obrany v Brně, ve Vojenské akademii ve Vyškově a někteří nastupují přímo do služby u bojových útvarů AČR. K tomu jim popřál hodně úspěchů a štěstí.

Text a foto: Ladislav Lenk