Je dobré, abychom znali dějiny…

Jednota Československé obce legionářské zorganizovala 15. května letošního roku výlet žáků 8. a 9. tříd ZŠ Komenského a ZŠ T. G. Masaryka ve Fulneku do Památníku 2. světové války v Hrabyni, do pevnostního areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky a do dalších míst spojených s boji ostravské operace.

 Výletu se zúčastnilo na čtyřicet žáků uvedených základních škol, dva učitelé a dva členové Jednoty ČsOL Nový Jičín jako organizátoři a zároveň i jako průvodci po památných místech. Celá akce měla velmi zdařilý průběh a zejména žáky byla hodnocena velmi kladně. Výmluvným potvrzením je článek, který sepsali a zaslali do ústředí ČsOL samotní žáci.

Dne 15. května 2012 jsme navštívili památník druhé světové války v Hrabyni. Po příjezdu jsme měli možnost zhlédnout tamější výstavu, která byla zaměřena na civilní život obyvatelstva, válečné zbraně, kulturu, osobní příběhy, a část expozice se zabývala životem žen ve válce. Měli jsme možnost vidět válečné stroje, zbraně, uniformy a mnoho dalších věcí. Dozvěděli jsme se také něco o koncentračních táborech (Osvětim, Mauthaussen) a také jsme se dozvěděli zajímavé informace o lidech, kteří válčili nebo pomáhali odboji za druhé světové války.

Po ukončení prohlídky jsme se zastavili na hřbitově ve Štítině, kde jsme zapálili svíčku na hrobě Ivana Kubince, kterého umučili nacisté. Posléze jsme se vydali do areálu československého opevnění v Darkovičkách. Tam nás uvítali dva milí a sympatičtí pánové, kteří se stali našimi průvodci. Během této návštěvy jsme se byli podívat, jak to v takovém bunkru vypadá, jaké bylo jeho vybavení a také v jakých podmínkách museli vojáci vydržet i několik týdnů. Tato prohlídka zaujala především chlapce, ale také dívky si přišly na své, když se mohly vyfotit s tankem. Nakonec jsme se rozloučili s průvodci a spokojeně jsme odjeli domů.

Touto cestou bychom rádi poděkovali členům Československé obce legionářské, zejména pak panu Josefu Kubovému, kteří pro nás zorganizovali tento výlet, který nám přiblížil významné historické momenty našeho státu. Myslíme si, že je dobré, abychom znali dějiny, protože se z nich poučíme a budeme se snažit o to, abychom neopakovali stejné chyby jako naši předkové.

Dominika Kováčová, Petra Egertová, Markéta Jurošková, Jan Plucnar, žáci 9. ročníku


Připravil: Ladislav Lenk za přispění br. Rostislava Stehlíka a br. Ing. Aloise Petroše z Jednoty ČsOL Nový Jičín