Slovenští kolegové rokovali na svém 15. sjezdu

V Bratislavě se 26. května 2012 uskutečnil již XV. sjezd Slovenského svazu protifašistických bojovníků (SZPB). Pozvání na toto významné jednání dostala také Československá obec legionářská, kterou zde zastoupili její místopředseda Emil Cigánik a tajemník ČsOL Petr Hozlár.

Československá obec legionářská spolupracuje se svým slovenským partnerem na základě dlouhodobě uzavřené dohody o vzájemné spolupráci, která je každým rokem aktualizována konkrétním dodatkem. Předpokládá společné úsilí při zachování a rozvíjení tradic boje obou národů za svobodu a udržování bratrských vztahů mezi Čechy a Slováky, vzájemnou výměnu zkušeností z činností obou organizací a společnou účast na nejrůznějších pietních a vzpomínkových akcích jak na Slovensku, tak i v Čechách. Sjezd SZPB plnění této dohody hodnotil jako velmi úspěšné ve svém usnesení uložil svým členům v této vzájemné spolupráci s ČsOL dále pokračovat.


Na sjezdu SZPB promluvil místopředseda ČsOL Emil Cigánik. Představil současnou činnost Československé obce legionářské a v historickém exkurzu se věnoval úloze čs. legií při vzniku samostatného československého státu. Jeho vystoupení bylo přijato s velkým ohlasem a od několika slovenských kolegů pak zaznamenal názor, že tato část naší společné historie je na Slovensku zatím neprávem opomíjena a bylo by třeba se právě této tematice věnovat při výchově nejen mladé generace.

Ladislav Lenk, foto: Petr Hozlár