Unikátní výstava Čs. legie 1914–1920 poprvé v obchodním centru

Poté, se co výstava Čs. legie 1914–1920 představila v řadě míst České a Slovenské republiky, mj. v Praze, Olomouci, Moravské Třebové, Bratislavě, Trenčíně či Košicích, našla tentokrát 8. května 2012 prostor v Obchodním centru FORUM v Liberci.

 Právě volba místa vyvolávala diskuse a určité pochybnosti. Proč v obchodním centru? Je to důstojné? Kolik lidí sem přijde kvůli výstavě? Nakonec se ukázalo, že to volba byla velmi dobrá. Instalaci a vernisáž výstavy zajistila Krajská jednota ČsOL Libereckého kraje, která pro tento projekt získala podporu Ministerstva obrany ČR, Libereckého kraje, samotného OC FORUM Liberec a také 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, Aliance military clubs ČR a Muzea obrněné techniky Smržovka. Takže třeba už před zahájením výstavy jsme mohli spatřit v prostoru mezi OC Forum a Domem kultury ukázky historické a soudobé techniky, děti šplhající na bojová vozidla a malé řidiče za jejich volanty. A v samotné vstupní hale obchodního centra, kde jsou panely umístěny hned vedle reklam na kvalitní zboží, hodně zvědavých zájemců o to, co se tu bude dít.

Pojďme však k výstavě. Jejím autorem je br. Milan Žuffa-Kunčo, který na 19 panelech přibližuje dramatickou historii čs. legií a jejich nezpochybnitelný podíl na vzniku samostatného československého státu. O tom, že dokáže zaujmout, jsme se mohli přesvědčit přímo na místě – jeho odborný výklad poslouchali se zájmem nejen studenti místních škol (asi sem tak trochu navelení), ale také mnozí další občané kteří se vydali za nákupy do obchodního centra.

Slavnostní vernisáže výstavy se zúčastnili představitelé Československé obce legionářské, váleční veteráni z Prahy a Libereckého kraje a další hosté. Náměstek hejtmana Libereckého kraje Martin Sepp ve svém úvodním projevu vyzdvihl mimořádnost této výstavy a zdůraznil podporu takovým aktivitám. Zde je třeba říci, že právě s ním se krátce předtím zástupci ČsOL setkali na krátké pracovní schůzce, aby projednali podporu Libereckého kraje nejen této výstavě, ale i další činnosti ČsOL v kraji. Především jde o projekt Vlčí máky pro válečné veterány, kdy by se benefiční koncert měl na podzim letošního roku konat v Liberci. Místopředseda ČsOL Emil Cigánik pak ve svém projevu připomněl význam boje 100 tisíc čs. legionářů pro vznik samostatného státu zde a poděkoval OC FORUM za to, že umožnilo realizovat výstavu právě v jeho prostorách.

Přestřižení stuhy, vystoupení pěveckého souboru, přípitek s veterány. Pak už se slova ujal autor výstavy Milan Žuffa-Kunčo, který přítomným návštěvníkům podal u každého panelu výstavy krátký výklad.

A ještě něco nemálo důležitého. Na vernisáži jsme mohli spatřit akademického malíře Pavla Vavryse, který se jako snad jediný z českých umělců věnuje ve své malířské tvorbě právě tematice československých legií. A libereckou výstavu doplnil několika svými pracemi, jež představují malířský cyklus obrazů připomínajících slavnou dobu československých legionářů. Obrazy vypadají jako žertovně malované terče, které se v předminulém století používaly pro zábavnou střelbu domobrany, neboli ostrostřelců. V lyrickém podání Pavla Vavryse jsou však daleko vážnější – zobrazují nálady tehdejší doby a skutečnosti následující po ní. Akademický malíř Pavel Vavrys je zde vystavil na své náklady, bez nároku na jakýkoli honorář.

A to už je z vernisáže unikátní výstavy v Liberci téměř vše. Snad jen dodejme, že si ji pořádně užil i válečný veterán brigádní generál Alexandr Beer. Na nádvoří obchodního centra u vojenské techniky ho dostihli studenti a donutili vyprávět jeho válečné zážitky…

Výstava v Obchodním Centru FORUM v Liberci potrvá do 9. 7. 2012.

Text a foto: Ladislav Lenk