Opálka, Gabčík, Kubiš, Valčík, Bublík, Hrubý, Švarc…

Znáte tato jména? Určitě ano. Patřila československým parašutistům vysazeným před sedmdesáti lety do tehdejšího protektorátu s jasným úkolem: Zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha! Dokázali to! Pak ale neměli šanci na únik. V kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje se pokoušeli více než šest hodin vzdorovat stonásobné přesile německých vojáků. Nevzdali se, nekapitulovali a bojovali do posledního náboje.

 Jejich památku si v pondělí 18. června 2012 připomněly stovky lidí v pražské Resslově ulici u chrámu sv. Cyrila a Metoděje, posledního útočiště sedmi čs. parašutistů. Pietní vzpomínky se zúčastnili nejvyšší státní a ústavní činitelé v čele s prezidentem ČR Václavem Klausem, potomci těchto hrdinů, váleční veteráni, zahraniční hosté… Přítomen byl i brigádní generál Jaroslav Klemeš, který je posledním žijícím členem čs. parašutistických jednotek vysazených za války do protektorátu. Za Československou obec legionářskou položili věnec u pamětní zdi chrámu čestný předseda ČsOL Tomáš Sedláček, místopředseda ČsOL Emil Cigánik a tajemník ČsOL Petr Hozlár. Následovala ještě panychida věnovaná všem obětem nacistické zlovůle rozpoutané v období tzv. heydrichiády a vzpomínka u pamětní desky v kryptě v chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

Pietní uctění památky čs. parašutistů pak pokračovalo u pomníku československých parašutistů a jejich spolupracovníků z domácího odboje v Technické ulici v Praze Dejvicích. „Hrdost na hrstku statečných, kteří raději zemřeli, než aby se vzdali, stejně jako obdiv k dalším stovkám a tisícům bojovníků, vlastenců, partyzánů, bude už navždy patřit k obrazu našeho národa za 2. světové války,“ zdůraznil ve svém projevu zástupce náčelníka GŠ AČR generálporučík Petr Pavel. Promluvil zde i čestný předseda ČsOL armádní generál Tomáš Sedláček. Také on vzdal hold a úctu všem československým parašutistům bojujícím proti nacistům a zároveň ocenil příslušníky domácího odboje, kteří neplnili bojový úkol jako čs. parašutisté, ale přesto dobrovolně bojovali s nacisty i za cenu obětování vlastního života i životů celých svých rodin. „Mladá generace by si měla uvědomit, že svoboda, kterou si dnes užívá, byla vykoupena životy hrdinů zahraničního a domácího odboje,“ řekl Tomáš Sedláček.

Paradoxem je, že když nakonec pietního aktu zazněla státní hymna, studenti procházející v tomto okamžiku kolem pomníku v Technické ulici se nedokázali zastavit a vzdát úctu. A poté, co je za to jeden z válečných veteránů napomenul, zastavili se snad jen na pět vteřin. Rozhlédli se a pokračovali dál. Snad za svým novým životem…

Text a foto: Ladislav Lenk