Akademický malíř Pavel Vavrys oživuje českou paměť

V Tyršově domě v Praze na Újezdě se ve středu 20. června 2012 konala vernisáž naprosto ojedinělé výstavy obrazů akademického malíře Pavla Vavryse. Nese název Česká paměť a je pořádána u příležitosti XV. všesokolského sletu v Praze a k 150. výročí založení Sokola.

Vernisáže, kterou zahájila starostka České obce sokolské Hana Moučková, se zúčastnili také zástupci ČsOL, konkrétně její místopředseda Emil Cigánik. Nikoli náhodou. Československá obec legionářská velmi úzce spolupracuje jak s akademickým malířem Pavlem Vavrysem, který maluje obrazy s legionářskou tematikou, tak i s Českou obcí sokolskou, s níž má uzavřenu dohodu o vzájemné spolupráci při propagaci odkazu těch, kteří stáli u zrodu samostatného československého státu, tedy sokolů a čs. legionářů. Místopředseda ČsOL Emil Cigánik o tom hovořil ve svém krátkém vystoupení během vernisáže. Zejména připomněl, že bez sokolů, kteří se významně podíleli na vzniku čs. legií, zejména ve Francii a poté i v Rusku, by nikdy v roce 1918 náš samostatný stát nevznikl.

Pavel Vavrys na této výstavě vystavuje celou řadu svých děl. Jsou to obrazy zamýšlejícími se na současnými životními a lidskými hodnotami, avšak jádro výstavy tvoří obrazy vztahující k historickým událostem z počátku minulého století. Sem patří především střelecké terče s legionářskou tematikou popisující ducha a nálady doby, ve které zobrazení hrdinové, často vzešlí právě ze sokolů, žili. „Tyto i jiné vystavené tematické obrazy nejsou úsměvné, ale ani smutné. Věřím však, že jejich upřímnost u vás vzbudí pocit dobré a pozitivní vůle a u mladých lidí možná snahu zajímat se o naši slavnou, leč pro mnohé neznámou minulost,“ uvedl při vernisáži této zajímavé výstavy její autor Pavel Vavrys.


Výstava v Michnově paláci v Tyršově domě v Praze na Újezdě potrvá do 6. července.

Text a foto: Ladislav Lenk