Generál Heliodor Píka patří do galerie hrdinů našich novodobých dějin

Ve čtvrtek 21. června 2012 se před budovou Generálního štábu AČR na Vítězném náměstí v Praze Dejvicích uskutečnila pietní vzpomínka na armádního generála in memoriam Heliodora Píku. Tento vynikající voják, legionář a diplomat byl před 63. lety v noci z 20. na 21. června 1949 tehdejším režimem nezákonně popraven a stal se jednou z první obětí poúnorových čistek v roce 1948 v armádě.

Pietní vzpomínky, kterou organizovala Konfederace politických vězňů, se zúčastnili ústavní a státní činitelé v čele s předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, představitelé MO ČR a GŠ AČR, účastníci druhého a třetího odboje a řada dalších hostů. Za Československou obec legionářskou to byl její čestný předseda armádní generál Tomáš Sedláček a místopředseda ČsOL Emil Cigánik. Ti také položili věnec k pamětní desce umístěné na budově generálního štábu a věnované jak generálovi Heliodoru Píkovi, tak i dalším dvaadvaceti důstojníkům, kteří byli popraveni v padesátých letech komunistickým režimem.


Přítomní ve svých projevech připomínali životní osudy Heliodora Píky a osobnost tohoto statečného člověka. Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová zdůraznila, že byl výjimečným mužem, který nikdy nezradil svou vlast a rodinu. Náčelník GŠ AČR armádní generál Vlastimil Picek připomněl skutečnost, že osobnost statečného generála se v našich novodobých dějinách proměnila v legendu. A jeho odvaha, hrdost, morální i odborné kvality jej právem řadí do galerie hrdinů našich novodobých vojenských dějin. Armádní generál Tomáš Sedláček pak řekl, že poprava Heliodora Píky nebyla žádným justičním omylem, ale cíleně připravovanou a provedenou vraždou, neboť věděl příliš mnoho o sovětských koncentračních táborech, tzv. gulazích, a také o tom, jak stalinské vedení ještě v době 2. světové války chystalo spolu s Klementem Gottwaldem poválečné uspořádání naší republiky. „Věděl mnoho, a proto musel být tento hrdina zlikvidován,“ prohlásil Tomáš Sedláček.


Text a foto: Ladislav Lenk