Zemřel bratr Otakar Lichtenberg

V sobotu 23. června 2012 tragicky zemřel ve věku nedožitých 88 let při dopravní nehodě plukovník v.v. Otakar Lichtenberg, člen Jednoty ČSOL Plzeň.

 Otakar Lichtenber vystudoval letech 1945–1947 Vojenskou akademii v Hranicích a po vzoru otce se stal dělostřelcem. Jeho otec však byl začátkem padesátých let zatčen a po vykonstruovaném procesu uvězněn. Nedlouho poté byl také Otakar Lichtenberg propuštěn z armády. Krátce pracoval ve Škodovce, ale odtud musel odejít, když zjistili, že se účastnil demonstrace proti měnové reformě na náměstí Republiky v Plzni 1. června 1953. Pak nastoupil jako dělník do cihelny. V roce 1989 byl rehabilitován a byla mu udělena hodnost plukovníka.

Otakar Lichtenberg před deseti lety obnovil kapelu 35. pěšího pluku Foligno, byl jejím manažerem a je nepochybně jeho zásluhou, že kapela mohla vůbec existovat a často vystupovat na veřejnosti. I díky tomu se později stal čestným předsedou orchestru.

Byl neutuchajícím propagátorem vojenských a legionářských tradic. Inicioval vytvoření pomníku čs. válečným veteránům v Plzni na Homolce, který sám vyprojektoval, sháněl na něj materiál a dohlížel na stavbu. V roce 2010 zorganizoval v Plzni významné sympozium ke Dni válečných veteránů. Měl mnoho přátel z nejrůznějších oborů, přátelil se například s vnukem generála Georga S. Pattona Georgem Patton Watersem. Především však měl rád život, který uměl žít naplno. V mládí byl skautem a rád se obklopoval mladými lidmi, neustále se zajímal o dění ve společnosti a v politice. Nikdy si nestěžoval na svoji těžkou minulost a často říkával, že přátelství mezi vojáky je jiné, je silnější než ostatní přátelství. To prý pochopí je ten, kdo byl na vojně.

Čest jeho památce!


Ladislav Lenk za přispění Jindřicha Pleschera, foto: archiv ČsOL