Ctěme odkaz našich legionářů

V pátek 29. června 2012 se jako každoročně uskutečnil v Národním památníku v Praze na Vítkově slavnostní nástup příslušníků Armády České republiky u příležitosti oslav Dne Ozbrojených sil.

Slavnostní ceremoniál byl zahájen položením věnce na Čestném dvoře Národního památníku a minutou ticha k uctění památky vojáků, kteří položili své životy při obraně vlasti. Poté k přítomným promluvil ministr obrany Alexandr Vondra, který vyzdvihl význam tohoto svátku pro příslušníky Armády České republiky. „Naše ozbrojené síly mohou být hrdé na svoje legionářské tradice, které jsou hodny úcty a následování,“ řekl ministr obrany. Ve stejném duchu hovořili i další řečníci.

Letošní oslavy Dne ozbrojených sil však byly mimořádné ještě v jednom ohledu. V rámci nástupu na pražském Vítkově totiž došlo ke slavnostnímu předání funkce náčelníka Generálního štábu AČR mezi armádním generálem Vlastimilem Pickem, jemuž končí jeho funkční období, a generálporučíkem Petrem Pavlem a také k vyznamenání řady funkcionářů a vojáků v čele s Vlastimilem Picekem Záslužnými kříži ministra obrany.

Závěr slavnostního aktu na Čestném dvoře patřil vystoupení předsedy Československé obce legionářské Pavla Budinského. Ten zdůraznil, že jestliže tento svátek je svátkem současných vojáků, pak je dvojnásob svátkem československých legionářů, jejichž odkaz obec legionářská svojí činností chrání a rozvíjí.

„Když vyslovíte takové názvy, jako je Arras, Terron, Zborov, Bachmač, Vladivostok, Doss Alto či Piáva, pak k nim musíte na prvním místě přiřadit jméno francouzského městečka Darney. Zde se totiž 30. června 1918 odehrála jedna z nejvýznamnější událostí spojených s bojem československých legionářů za vznik tehdy ještě neexistujícího samostatného státu. Poté, co den předtím francouzská vláda vydala nótu, v níž uznala práva našeho národa na samostatnost a potvrdila Česko-slovenskou národní radu, se v Darney, shromáždili vojáci čs. samostatné brigády, aby složili za účasti francouzského prezidenta R. Poincaré a generálního tajemníka Česko-slovenské národní rady E. Beneše slavnostní přísahu. Její slova jsou navýsost aktuální i dnes. „Ve jménu naší národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám jako lidem i jako Čechům a Slovákům nejvýše svaté, přísaháme, že bojovati budeme po boku svých spojenců proti všem našim nepřátelům do té doby, dokud naše země české a slovenské nesplynou v samostatný a nezávislý stát československý, dokud národ náš v našich zemích n ebude úplným pánem svých osudů.“ K tomu chci dodat jediné: českoslovenští legionáři na třech frontách první světové války naplnili slova této přísahy do posledního písmene a je naprosto správné, že den jejich přísahy v Darney je i dnes, téměř po sto letech, naším svátkem. A také svátkem současné Armády České republiky, která od roku 2002, kdy jej začala poprvé slavit, neustále dokazuje, že ctí odkaz našich legionářů a ve své činnosti jej, přes mnoho politické či občanské nepřízně, ekonomických a mnoho dalších problémů, úspěšně naplňuje. Za to vám chci ještě jednou jménem svým i obce legionářské poděkovat a vyjádřit přesvědčení, že tomu tak bude i v budoucnosti,“ uvedl ve svém projevu Pavel Budinský.

Slavnostní akt na Vítkově pak byl završen položením věnce ke hrobu Neznámého vojína.