Bez vítězství u Zborova by nebylo samostatného Československa

„Bez vítězství u Zborova by nebylo slávy legií,“ prohlásil v pondělí 2. července 2012 v Kalinivce u památníku československých legionářů, kteří padli před pětadevadesáti lety v bitvě u Zborova, ministr obrany Alexandr Vondra a dodal: „A bez slávy legií by asi nebylo samostatného Československa.“

Podle Vondry toto vítězství sice nepředstavovalo zásadní zlom v první světové válce, ale pro mobilizaci naší národní hrdosti a legionářské slávy to byl zcela zásadní moment, který přesvědčil spojenecké státy Dohody, že nasazení našich zahraničních vojenských sil má cenu, je významné a naši vojáci jsou s to hodně dokázat.

Sedm praporů Československé brigády tehdy prolomilo rakouskou silně opevněnou frontovou linii do hloubky až 5,5 kilometru a nakonec odrazilo i několik protiútoků rakouských a německých jednotek. Podle hlášení vrchního velitele ruských vojsk zajala čs. brigáda 62 důstojníků, 3150 vojáků, ukořistila 15 děl a mnoho kulometů, z nichž většina byla obrácena proti nepříteli. Tato bitva tehdy de facto umožnila povolení neomezeného náboru do armády dosud neexistujícího státu.Tak získala Masarykovi a jeho spolupracovníkům první velké mezinárodní renomé.

U Zborova padlo a na zranění zemřelo celkem 185 čs. dobrovolníků. Zraněno bylo dalších asi 800 z 3 500 legionářů. Ministr také uvedl, že jeho prastrýc u Zborova bojoval, byl raněn a téměř přišel o nohu. Mezi těmi, kdo si do Kalinivky přijeli připomenout hrdiny, kteří jsou pochováni v blízkém okolí, byl i Petr Adamus z Ostravska: „Nevěděl jsem, že tady budě nějaká vzpomínková akce. Ale leží tady můj prastrýc Josef. Přivezl jsem sem dneska v den výročí bitvy prsť od nás z Velkých Kunčic, kde se strýc narodil.“ To, že mohyla není opuštěným místem, potvrdila Valentina Navodičová z Kalinivky: „Chodíme sem k mohyle sázet a zalévat květiny, jako by tady leželi naši předci. Češi a Slováci si to zaslouží.“ V nedaleké Ozerné pak ministr obrany odhalil další z památníků Čechoslovákům, kteří v těchto místech padli pod legionářskými prapory.


Pietních aktů v Kalinivce a Ozerné se zúčastnili představitelé Československé obce legionářské v čele s jejím 1. místopředsedou Jindřichem Sittou a také čs. druhováleční veteráni společně s účastníky pouti na Ukrajinu zorganizované ČsOL ve spolupráci s MO ČR právě u příležitosti 95. výročí bitvy u Zborova.

Pplk. Pavla Poláková a Ladislav Lenk, foto: Pavla Poláková