Také v Praze se vzpomínalo na hrdinský boj československých legionářů

Přesně v době, kdy si oficiální delegace Ministerstva obrany ČR vedená Alexandrem Vondrou a doprovázená představiteli Čs. obce legionářské v čele s 1. místopředsedou ČsOL Jindřichem Sittou pietním aktem připomněla na Ukrajině 2. července letošního roku 95. výročí hrdinného boje čs. legionářů u Zborova, odehrála se pietní vzpomínka věnovaná Zborovu také v Praze na Olšanských hřbitovech.

Zde zástupci Československé obce legionářské pod vedením člena Předsednictva Republikového výboru ČsOL plk. Jaromíra Marečka spolu s válečnými veterány a dalšími účastníky pietního aktu položili věnec k pomníku obětem 1. světové války a čs. legionářů.


Za ČsOL, která tuto pietní vzpomínku každoročně pořádá, pak k přítomným promluvil Jaromír Mareček. Zahájil citací z projevu prezidenta T. G.Masaryka v Lánech v roce 1927, který tehdy mj. prohlásil: „Zborovem dobyli jsme si na Rusku rázem vojensky i politicky mnohem lepší pozice, než jsme měli před tím. Zborov vydatně působil na Spojence a Prahu a tím na Rakousko. Zborov znamená pro náš zahraniční odboj mezník… Zborov má svůj význam právě tím, že vojenská udatnost a rozvaha byly harmonicky spojeny. A třebaže v celkové světové válce je episodou, nám byl počátkem samostatné armády a odsud jeho značný význam politický.“

Jaromír Mareček pak zdůraznil, že zborovská tradice vytvořila jeden ze základních kamenů ideje nového samostatného státu a stála u zrodu bojové tradice československé armády. Každoročně se 2. červenec slavil v celé Československé republice a v roce 1928 se výroční den Zborova stal svátkem československé armády a byl po 28. říjnu naším druhým nejvýznamnějším svátkem. Za německé okupace nacisté oslavy Zborova zakázali a také po únoru 1948 z československých dějin zmizela jakákoli zmínka o legionářských tradicích. „Až politické změny po roce 1989 strhly nejen ze Zborova, ale i z ostatních bojů čs. legionářů roušku zapomnění a umožnily jim opět zaujmout v dějinách českého národa místo, které jim po právu náleží,“ řekl k tomu Jaromír Mareček.


Účastníci vzpomínkové akce k 95. výročí bitvy u Zborova poté využili své přítomnosti na Olšanských hřbitovech k položení věnců ke hrobu legionáře armádního generála Karla Klapálka a u hrobu legendárního velitele Pražského povstání generála Karla Kutlvašra.

Text a foto: Ladislav Lenk