Bylo nám ctí stanout na památné půdě zborovské

Již 95 let nás dělí od významného mezníku našich novodobých dějin – památné bitvy čs. střelecké brigády u Zborova. Tehdy na tomto místě, 2. července 1917, úspěšně zaútočilo přibližně 3500 mužů na rakousko-uherské a německé pozice. Po několika hodinovém boji legionáři pronikli do hloubky nepřátelské linie a zajali velké množství protivníků, zbraní a zbrojního materiálu.

Úspěch a prolomení fronty u Zborova se nepodařilo strategicky využít a z vojenského hlediska se jednalo pouze o epizodní kapitolu celosvětového válčiště, nicméně pro náš národ má význam nesmírný. Vojenský úspěch hrstky legionářů pomohl diplomatickému úsilí čs. zahraniční reprezentace v čele s T. G. Masarykem o tvorbu svobodného státu Čechů a Slováků. Zároveň podpořil myšlenky formování velkého zahraničního vojska, které se postaví po boku spojenců proti centrálním mocnostem. Zborov byl mezníkem, který posunul sny ke skutečnosti.

Po 95 letech měli členové nejen mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské výjimečnou možnost stanout na místech, kde bitva probíhala a kde dnes odpočívají ti, kteří v bitvě položili svůj život. Společně s delegací vedenou ministrem obrany ČR Alexandrem Vondrou jsme navštívili mohylu padlých bratří v Kalinivce, kde zároveň proběhl pietní ceremoniál. Zazněly česká a ukrajinská hymna, byla vykonána mše za padlé československé vojáky a vystřelena čestná salva. Bratrská mohyla, která symbolicky připomíná legionářskou zemljanku, je dílem architekta Jaroslava Rösslera a byla na těchto místech vybudována v letech 1926–1927. Za Československou obec legionářskou se památce legionářů poklonili 1. místopředseda ČsOL Jindřich Sitta spolu s tajemníky Petrem Hozlárem a Milanem Mojžíšem.


Po pietní ceremonii u bratrské mohyly v Kalinivce jsme se přesunuli do obce Ozerná, kde jsou na místním hřbitově pochováni legionáři, kteří zemřeli na následky zranění u Zborova. Zde byl péčí Ministerstva obrany ČR zbudován památník, který připomíná čs. dobrovolníky padlé od počátku dubna do konce července 1917. Slavnostní odhalení památníku, jehož autorem je výtvarník Pavel Holý z Vojenského historického ústavu, provedl ministr obrany za účasti zástupců Čs. obce legionářské, ukrajinské armády a místních obyvatel.

Události první světové války byly postupně překryty dalšími významnými událostmi 20. století. Přesto bychom neměli na Zborov zapomenout, měl by nám být vzorem a symbolem obětavosti, touhy po svobodě a ryzího vlastenectví. Děkujeme proto vedení ČsOL v čele s bratry Sittou a Mojžíšem za umožnění naší účasti na této akci – bylo nám ctí stanout na památné půdě zborovské.

Text a foto: Tomáš Pilvousek