I. ročník cykloprejazdu medzi rodiskami M. R. Štefánika a T. G. Masaryka je za nami

V dňoch 14. – 15. júla 2012 sa uskutočnil I. ročník cykloprejazdu medzi rodiskami M. R. Štefánika a T. G. Masaryka Košariská – Hodonín, ktorý usporiadala Československá obec legionárská, ústredie Praha, a Jednota ČsOL Český Brod v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika, Nadáciou M. R. Štefánika, Spolkom rodákov M. R. Štefánika a samosprávami obce Košariská, mesta Brezová pod Bradlom a mesta Hodonín.

Cieľom akcie je založiť tradičný každoročný cykloprejazd spájajúci rodiská TGM a MRŠ, pričom by sa cieľ a štart striedali: I. ročník 2012: Košariská – Hodonín, II. ročník 2013: Hodonín – Košariská atď. Pred samotným štartom sa na Košariskách konala prehliadka Múzea M. R. Štefánika a prehliadka Evanjelického kostola a. v. na Košariskách. Pri soche M. R. Štefánika na dvore Múzea M. R. Štefánika sa uskutočnil pietny akt a potom o akcii a jej význame pre pripomínanie si ideí zakladateľov Československej republiky a čs. zahraničného vojska (légií) Tomáša Garrigue Masaryka a Milana Rastislava Štefánika prehovoril Ferdinand Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod. Menom vedenia ČsOL potom odovzdal starostke obce Košariská Anne Abramovičovej plaketu ČsOL. Ta vo svojom príhovore vyzdvihla prínos rodiacej sa tradície, ktorá prispeje k ďalšiemu šíreniu myšlienok našich veľkých osobností. Akciu v príhovoroch ocenili aj Ján Tatara, Ján Fuska a neoficiálne aj pracovník Ministerstva obrany ČR a aktívny účastník Pavel Filípek, ktorý pracuje na úseku koordinácie starostlivosti o vojnové hroby v zahraničí. Pred samotným štartom predniesol modlitbu evanjelický farár a. v. z Brezovej pod Bradlom Ján Lichanec a potom už nasledoval samotný štart cykloprejazdu.

Po pietnom akte na Mohyle na Bradle oboznámil s históriu stavby mohyly a s celým regiónom účastníkov Peter Pavel Uhlík. F. Vrábel potom odovzdal menom vedenia ČsOL plaketu ČsOL mestu Brezová pod Bradlom do rúk prednostu úradu MsNV Brezová pod Bradlom Mariána Gavlasa. Ďalšie zastávky a prehliadky sa uskutočnili pri pomníkoch v Brezovej pod Bradlom, v Bukovci, Branči, Sobotišti, Častkove, Holíči a v Kopčanoch. Cestou na Branč účastníkov pokropil vytrvalý dážď, ktorý nám však dobrú náladu neskazil.

Do cieľa v Hodoníne sme dorazili v pohode a pred silnou búrkou sme sa ešte suchí stačili ukryť v blízkej záhradnej reštaurácii. Ako na povel, búrka sa skončila ešte pred pietnym aktom pri soche prezidenta T. G. Masaryka v Hodoníne. Po priblížení významu akcie a pripomenutí si niektorých stále aktuálnych myšlienok prezidenta T. G. Masaryka a M. R. Štefánika prevzal starosta mesta Hodonín, rodiska Prezidenta Osloboditeľa, Igor Taptič plaketu ČsOL, ktorá, ako povedal, bude umiestnená na radnici na čestnom mieste. Pán starosta tiež ocenil myšlienku cykloprejazdu a prisľúbil účasť aj v budúcnosti, a to podobne, ako to tento rok urobila starostka Košarísk, na bicykli. Vzdelávateľ Sokolskej župy Jana Máchala v Brne Jaroslav Nešpor vystúpil s príhovorom, v  ktorom ocenil prínos oboch zakladateľov Československa a spojil ich odkaz s odkazom Sokola, ktorého 150. výročie sme si tento rok pripomenuli. O význame cykloprejazdu pre pestovanie legionárskych tradícií a výchovu k vlastenectvu, pripomínanie si myšlienok T. G. Masaryka a M. R. Štefánika a pre udržiavanie česko-slovenskej vzájomnosti prehovoril aj Pavel Filípek.

Celú akciu by nebolo možné uskutočniť bez aktívnej účasti cyklistov a členov organizačného štábu, samospráv, pracovníkov Múzea M. R. Štefánika, podpory ústredia ČsOL a Nadácie M. R. Štefánika. Chcel by som sa preto ešte poďakovať menovite prvému miestopredsedovi ČsOL Jindřichovi Sittovi, Jánovi Fuskovi a všetkým ďalším, ktorí sa na akcii podieľali. Osobitnú vďaku si zaslúži Jan Kincl, člen ČsOL – jednota Český Brod, Peter Pavol Uhlík, Magdaléna Zsilinská a Kamila Vachová za prípravu záveru cykloprejazdu v Hodoníne.

Cykloprejazdu dodali punc slávnosti členovia Českej obce sokolskej v sokolských rovnošatách z Brna a z Veselí nad Moravou a legionári v historických uniformách z Olomouca, ktorých zabezpečil Milan Žuffa-Kunčo. Vďakou sme zaviazaní aj podnikateľovi pánovi Fedorovi Mikulčíkovi z Brezovej pod Bradlom, ktorý sa nielen zúčastnil ako aktívny cyklista na akcii, ale sponzorsky vytlačil aj kvalitné diplomy pre účastníkov I. ročníka cykloprejazdu.


Vcelku možno uviesť, že I. ročník cykloprejazdu prebehol úspešne, aj keď v prvý deň čelili účastníci vytrvalému dažďu. Všetci účastníci dorazili v zdraví a bez najmenšej nehody do cieľa v Hodoníne včas. Nedostatkom bola malá účasť – na štarte desať účastníkov, do cieľa prišlo osem cyklistov a členov logistického zabezpečenia. Bolo nás málo, ale tvorili sme dobrý a kamarátsky tím, ktorí sa vzájomne dobre dopĺňal informáciami a znalosťami reálií z rôznych oblastí Čiech, Moravy i Slovenska, ale aj humorom a dobrou náladou.

I. ročník máme teda za sebou, a preto prajeme plný ZDAR! druhému ročníku cykloprejazdu Hodonín – Košariská, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. 7. – 14. 7. 2013.

Feďo Vrábel, člen ČsOL - Jednota Český Brod, foto: archív autora