Veteránský revolver 2012

V Plzni se v červenci konaly již tradiční střelecké turnaje plzeňské jednoty Československé obce legionářské. V obou případech, tedy u plzeňského i krajského kola, se jednalo o VI. ročník této soutěže. Jako vždy se ho účastnili i bratři z druhého odboje, například brigádní generál Miroslav Štandera a plukovník Štefan Pavlovský.

Plzeňské kolo proběhlo 1. července 2012. Střílelo se ve třech kategoriích: ženy, muži a děti. Pro střelbu bylo užito malorážové sportovní pistole ČZ a střílelo se na mezinárodní sportovní terč 50/20, přičemž každý měl tři rány nástřelné a deset soutěžních. Mimo soutěž si sestry a bratři zastříleli i z kulometů.

Ženy: 1. místo – prap. Dana Vranovská

Muži: 1. místo – čet. Tomáš Marek

Děti: 1. místo – Lukáš Plescher

Krajské kolo bylo stříleno za stejných podmínek, jen se změnily kategorie: družstva a nejlepší jednotlivec - ženy, muži a děti.

Družstva: 1. místo Plzeň 1, 2. místo Plzeň 2, 3. místo Tachov

Nejlepší jednotlivec ženy: prap. Dana Vranovská

Nejlepší jednotlivec muži: prap. Jaroslav Dragoun

Nejlepší jednotlivec děti: Jaroslav Dragoun ml.


Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na opětovné shledání na podzim na branné soutěži Veteránská kanada.

Jaroslav Karas, foto: nrtm. Jiří Brožík a Radek B.