M. R. Štefánik se zasloužil o vznik společného státu Čechů a Slováků

„Mne osobně mrzí, že v povědomí české veřejnosti jméno Milana Rostislava Štefánika v souvislosti dějinnými událostmi 1. světové války a vzniku samostatného státu příliš nezakotvilo a mnohým lidem jeho osobnost jako jednoho ze zakladatelů samostatného Československa nic moc neříká.“

I tato slova na adresu současného výkladu dějin a přístupu společnosti k odkazu budovatelů společného státu Čechů a Slováků po rozpadu Rakouska-Uherska na konci 1. světové války odezněla v proslovu předsedy ČsOL Pavla Budinského, který se dne 21. července 2012 spolu s dalšími členy ČsOL zúčastnil oslav narozenin Milana Rastislava Štefánika v jeho rodných Košáriskách.

Oslav 132. výročí narození tohoto vojáka, diplomata, vědce, politika, filozofa, zakladatele společného státu Čechů a Slováků se pod patronací Ministerstva obrany Slovenské republiky zúčastnilo více jak 18 delegací a mnoho dalších osob včetně slovenských válečných veteránů, kteří si toto výročí přišli do Košárisk připomenout.

„A právě proto vítám skutečnost, že jsme našli společnou řeč s našimi slovenskými přáteli ze Společnosti M. R. Štefánika a Nadace M. R. Štefánika a ještě dnes slavnostně podepíšeme třístranné memorandum, jehož mottem a hlavní náplní je uchovávání a prosazování odkazu čs. legií a zakladatelů československého státu,“ uvedl Pavel Budinský.

Po slavnostním aktu položení věnců se zástupci Nadace Milana Rastislava Štefánika, Společnosti Milana Rastislava Štefánika a Československé obce legionářské přesunuli do rodného domu M. R. Štefánika a v historické místnosti věnované československých legiím a podílu Štefánika na jejich vybudování za přítomnosti státního tajemníka Ministerstva obrany SR, náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil SR a starostky obce Košáriska podepsali společné memorandum nejen o vzájemných vztazích, ale také spolupráci při prosazování myšlenek zakladatelů státu v rámci projektu LEGIE 100.


Závěrečné položení věnce u hrobu Milana Rastislav Štefánika na Mohyle na Bradle odpoledne téhož dne pak ukončilo tento historický akt znovuobnovení spolupráce mezi zastoupenými organizacemi na české a slovenské straně k dosažení společného cíle. Tím je především prezentace historického odkazu zakladatelů československého státu a činů našich pradědů – československých legionářů v Srbsku, Francii, Itálii a na Rusi.

František Kuba, foto: Martin Žižlavský a Pavol Vitko