Pamětní deska hrdinnému lékaři

U příležitosti 70. výročí smrti MUDr. Břetislava Lyčky mu byla 20. července 2012 ve Staré Bělé, městské části Ostravy, na domě č. 73, kde se 24. 5. 1903 narodil, slavnostně odhalena pamětní deska.

 MUDr. Břetislav Lyčka, sokol a lékař v Praze-Karlíně, se v době nacistické okupace aktivně zapojil do odbojové činnosti v rámci sokolské odbojové skupiny Jindra. Ta pomáhala parašutistům po úspěšné likvidaci Reinharda Heydricha a sám Lyčka osobně ošetřoval zraněného Gabčíka. Poté, co gestapo začalo hromadně zatýkat v kruhu sokolské organizace, uprchl Lyčka z Prahy do Ouběnic na Benešovsku. V červenci 1942 byl však jeho úkryt vyzrazen a obklíčen. V ouběnickém domku rodiny Vaňkových se 21. 7. 1942 MUDr. Břetislav Lyčka zastřelil.


Slavnostního odhalení pamětní desky tomuto hrdinovi se zúčastnili představitelé veřejného života v Ostravě, sokolové, přítomen byl i starosta obce Bystřice část Ouběnice, kde Břetislav Lyčka svůj život ukončil. Za jednotu ČsOL Ostrava 1 byl slavnostnímu aktu přítomen br. Jan Šimčík, za Městský výbor ČSBS Ostrava Vladimír Krejčí. Samotná deska byla pořízena z námětu člena ČSBS Ostrava Radomíra Sédi.

Text a foto: Jiří Francírek