Heliodor Píka – vojenský atašé v Rumunsku

Letos si připomínáme 80. výročí jmenování plk. Heliodora Píky vojenským atašé v Rumunsku. Památník II. světové války v Hrabyni uspořádal k této události výstavu nesoucí název „Heliodor Píka – vojenský atašé v Rumunsku“.

 Heliodor Píka byl v letech 1932 – 1937 vojenským atašé v Rumunsku s akreditací i pro Turecko. Z Balkánu přinášel důležité informace a také zde získal mnoho kontaktů. Během svého působení vytvořil vojenskou odbočku čs. odboje pod názvem DORA. V době, kdy se zvyšovala síla a moc fašistů, se o jeho osobu zajímali němečtí agenti. Přesto i nadále organizoval přeshraniční přechody a budoval zpravodajskou sít. V Hrabyni se nám tento statečný člověk představil nejen ve své diplomatické funkci v Rumunsku, ale výstava nám široce přiblížila tohoto vynikajícího prvorepublikového vojáka a diplomata, jeho válečnou a poválečnou činnost i tragický konec jeho života.

Vyznamenání Heliodora Píky

Kurátorka výstavy Jana Horáková přijímá poděkování od rodiny Píkových.

Slavnostního otevření výstavy 2. srpna 2012 se zúčastnili významné osobnosti veřejného života. Přítomni byli velvyslanec ČR v Rumunsku Jiří Šitler, starostka Hrabyně Zdenka Jordánová, starosta obce Štítina Štěpán Koník, členové rodiny Píkových a další hosté. Kurátorem výstavy je Jana Horáková, ředitelka památníku v Hrabyni. Akce byla doprovázena kulturním programem, v němž působivě vystoupila operní pěvkyně Táňa Janošová s doprovodem. Akce se vydařila a tím jsme mohli částečně splatit dluh tak význačné osobnosti, jakou byl armádní generál in memoriam Heliodor Píka. Výstava potrvá do 30. listopadu 2012.

Text a foto: Jiří Francírek