Pripojenie Bratislavy a Petržalky k Československej republike

V Bratislave sa bude v sobotu 18. 8. 2012 konať zaujímavá akcia, ktorej cieľom je pripomenúť si po 93 rokoch pripojenie Bratislavy a Petržalky k Československej republike.

Ide o podujatie, na ktorom sa zásluhou br. Milana Žuffa-Kunčo zúčastnia aj členovia ČsOL z Olomouca v dobových uniformách. Akcia je spojená aj s otvorením výstavy o čs. légiách, na ktorej prehovorí Feďo Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod.


Vložil: Ladislav Lenk