Nijmegenské čtyřdenní peklo

Ve dnech 17. – 20. 7. 2012 absolvoval člen ČsOL z jednoty Hradec Králové por. Pavel Kuthan známý nijmegenský Čtyřdenní pochod, a to ve velmi obtížné vojenské kategorii. Stal se tak zřejmě prvním příslušníkem Aktivních záloh AČR, který pochod v této kategorii zvládl. Spolu s kolegou des. Josefem Lukácsem byli zároveň tento rok jedinými zástupci Armády ČR mezi zúčastněnými armádními jednotkami z různých končin světa.

Nijmegenský pochod Vierdaagse je znám po celém světě. Vznikl v roce 1909 z iniciativy Královské nizozemské asociace pro tělesnou východu (KNBLO, původně NBvLO) složené z velké části z vojenských veteránů. Přímo s nápadem armádního čtyřdenního přesunu na velkou vzdálenost se zátěží (v plné polní) přišel již v roce 1907 poručík C. D. Viehoff z nizozemského 8. pěšího pluku v Arnhemu. Tento vysilující čtyřdenní pochod se pak poprvé konal počátkem září 1909 a účastnilo se ho tehdy 296 vojáků a 10 civilistů. Původně se pochod chodil každý rok z jiného města. Vypuknutí 1. sv. války v roce 1914 však způsobilo zrušení pochodu na dva roky (1914–1915).

Od roku 1925 se pochod natrvalo soustředil do Nijmegenu. První zahraniční účastníci se ho zúčastnili v roce 1928 a od roku 1930 měl již stabilně mezinárodní účast, kdy se prestiž této akce stále zvyšovala. Rostl i počet účastníků. Narůst byl podpořen zvyšujícím se zapojením civilních účastníků. V roce 1940 tradici pochodu opět narušila 2. světová válka. Obnoven byl v roce 1946, i přes utrpěné válečné škody, v Nizozemí. Hned v tomto roce měl 4000 účastníků. Popularita pochodu rostla a jeho absolvování se stalo prestižní záležitostí nejen v Nizozemí. V roce 1954 měl přes 10 000 účastníků, v roce 1988 již přes 30 000. Od roku 2004 je počet účastníků limitován 45 000 osob. Letošního 96. ročníku se účastnilo 40 630 pochodujících.

Náročný pochod, který se chodí již 96 let, měl v historii i své oběti. Za dobu jeho existence při jeho absolvování zemřelo celkem 6 účastníků a dalších několik desítek mělo doživotní trvalé následky. Každý rok množství účastníků během pochodu zkolabuje nebo to vzdá. Letos to bylo 2486 účastníků, kteří během pochodu skončili a nedošli do cíle z různých důvodů.

Účastníci, kteří obtížný pochod dokončí, jsou vyznamenáni křížem Vierdaagsekruis (Kříž Čtyř dnů), správně celým názvem Kruis voor betoonde marsvaardigheid (Kříž prokázaných pochodových schopností). Vznikl již v roce 1909 s prvním ročníkem pochodu, nejprve jako ocenění pouze pro vojáky. Teprve později byl udělován i civilistům. Kříž uděluje asociace KNBLO. Od počátku byl však na základě královského výnosu kříž zařazen mezi oficiální nizozemská vyznamenání, s povolením pro nošení i na vojenské uniformě. Kříž má několik tříd, a to podle počtu absolvovaných ročníků pochodu. Jeho získání je pro příslušníky mnoha armád světa prestižní záležitostí.

Pochod je rozdělen do několika kategorií (podle věku a pohlaví účastníků), s trasami 30 km (senioři/děti bez zátěže), 40 km (vojáci s povinnou zátěží min. 10 kg/starší muži + ženy bez zátěže) a 50 km (mladí muži bez zátěže) pro každý den (tedy celkem 120, 160 či 200 km celkem za 4 dny). Armádní kategorie je pro jednotlivce i celé jednotky stanovena na 40 km každý den se zátěží 10 kg povinné zátěže + vlastní výbava a strava na cestu, samozřejmě s vojenskou výstrojí. Každý den musí být daná vzdálenost absolvována do určeného času - účastník má cca 11 hodin na to, aby došel do cíle. V případě vojenské kategorie s povinnou zátěží tedy 4 x 40 km (160 km) za 4 x 11 hodin.


 Jedni z prvních absolventů pochodu z nizozemského 5. pěšího pluku v roce 1909


 Kanaďani letos – stále v dobré náladě


Pavel Kuthan spolu  francouzským a americkým účastníkem v cíli pochodu


 Vierdaagsekruis úspěšného absolventa pochodu – uděluje se od roku 1909.

 Ladislav Lenk, historie pochodu Pavel Kuthan, foto: archiv Pavla Kuthana