Stretnutie generácií 2012

Na základě pozvání Ústřední rady Slovenského svazu protifašistických bojovníků (SZPB) a v souladu s plánem spolupráce ČsOL s SZBS pro rok 2012 se dne 18. 8. 2012 zúčastnil místopředseda ČsOL Emil Cigánik vzpomínkové akce „Stretnutie generácií“ ve slovenské obci Kaliště.

 Obec Kaliště symbolizuje celkem 102 obcí vypálených v době Slovenského národního povstání na Slovensku. Každoročně se této pietní akce účastní vysocí ústavní a vládní činitelé, přímí účastníci tehdejších smutných událostí a široká veřejnost. I letos sem přišlo přibližně 3000 lidí, aby si připomněli nesmyslné činy nacistických vojsk v závěru 2. světové války. Za ČsOL položil u památníku symbolický věnec br. Emil Cigánik.


Ladislav Lenk, foto: Jana Cigániková