Pocta legionáři, hrdinovi dvou světových válek

V neděli 5. srpna 2012 se v malé obci Heřmanov na Vysočině připravovala neobvyklá sláva. Jak bývá v malých obcích zvykem, místní sbor dobrovolných hasičů připravoval veškeré zázemí a iniciátorka celé akce starostka obce Pavla Chadimová dohlížela, aby vše bylo podle jejích představ. V obci Heřmanov se totiž rozhodli odhalit pamětní desku svému významnému rodákovi a hrdinovi obou světových válek legionáři generálovi Václavu Ždímalovi.

 Po obědě bylo již vše připraveno a začali se sjíždět také pozvaní hosté. Mezi nejvýznamnější patřili známý vojenský historik a 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Eduard Stehlík, poslanec parlamentu ČR historik Karel Černý, předseda okresního výboru Českého svazu bojovníku za svobodu pplk. Pavel Koutenský, jednatel Konfederace politických vězňů pobočka Žďár nad Sázavou Karel Linhart a jednatel Československé obce legionářské jednoty Vysočina nrtm. Radim Chrást. Hlavními hosty ovšem byla rodina gen. Václava Žďímala v čele s jeho vnukem a nositelem rodového jména Václavem Ždímalem.

Ve 14 hodin, kdy došlo k samotnému aktu odhalení pamětní desky, se na návsi shromáždila téměř celá vesnice, hasiči stáli nastoupeni v historických uniformách, hosté ve svých projevech připomenuli činy a život generála a po slavnostním odhalení desky zazněla státní hymna. Po slavnostním aktu aktéři pietního aktu zamířili do místního kulturního domu, kde byla připravena výstava s materiály o generálu Ždímalovi a o obci Heřmanov. Místní ženy zde také připravily malé pohoštění.


Vznik této pamětní desky je, jak již to v životě bývá, vlastně shodou zajímavých náhod. Dne 31. 1. 2011 se Radim Chrást při shromažďování dat o významných legionářích z kraje Vysočina obrátil na zastupitelstvo obce Heřmanov o pomoc při doplnění materiálů o gen. Václavu Ždímalovi. Z odpovědi paní starostky Chadimové vyplynulo, že obec o tomto svém rodákovi vůbec neví, a tak začalo období přeposílání materiálů a ubezpečování se, že jde opravdu o tento Heřmanov. Nakonec se podařilo paní starostce navázat kontakt s rodinou generála Ždímala a získat souhlas s připravovaným záměrem odhalení pamětní desky. Během roku a půl tedy nejenže obec zjistila, že má velmi významného rodáka, ale především díky práci a úsilí starostky Pavly Chadimové mu dokázala odhalit i pamětní desku. Není v této době tak častým zvykem, aby místní samospráva reagovala ve vztahu k historii takto rychle a kvalitně. Celá slavnost proběhla velmi zdařile a dalšímu z našich významných legionářů se dostalo zasloužené připomínky v jeho rodišti.

Připravil: jednatel jednoty ČSoL Vysočina Radim Chrást

Životopis Václava Ždímala naleznete v příloze.