Bratislava si pripomenula udalosti roku 1919 a dejiny čs. légií

V sobotu 18. augusta 2012 si Bratislava pripomenula obsadenie a pripojenie Petržalky k Bratislave 15. 8. 1919, čím sa vlastne vtedy skončil aj celý vojnový konflikt – „nevyhlásená vojna“ medzi Československom a  Maďarskom. Táto, v rámci Slovenska a  Bratislavy ojedinelá akcia, bola spojená s otvorením výstavy dobových fotografií dokumentujúcich túto významnú udalosť ako aj dejiny československých légií.

 Na podujatí, ktoré zorganizovali Petržalský okrášľovací spolok, Mestská časť Bratislava I. – Staré mesto, Vojenský historický ústav v Bratislave a Československá obec legionárska, sa zúčastnil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a ďalší hostia. Vojenskú situáciu a udalosti v roku 1919 z pohľadu vojenského historika priblížil prítomným riaditeľ VHÚ v Bratislave Miloslav Čaplovič. Za ČsOL k príprave podujatia prispeli z jednoty ČsOL Olomouc brat Milan Žuffa-Kunčo so svojím modelom legiovlaku, brat Lukáš Kodet v historickej uniforme ruského legionára a z jednoty ČsOL Senec brat Miroslav Bilský v obdivovanej uniforme dôstojníka 23. pluku francúzskych légií. Za jednotu ČsOL Český Brod na výstave prehovoril Feďo Vrábel. Brat M. Žuffa-Kunčo priblížil prítomným projekt ČsOL Legie 100“a  v  rámci neho aj pripravovaný legiovlak, ako aj súčasné aktivity ČsOL, a F. Vrábel príbeh čs. zahraničného vojska v období rokov 1914–1920 a význam légií pre vznik Československa.


Výstavu v Mýtnom domčeku na bratislavskej strane mostu si možno prezrieť do konca septembra 2012.

Feďo Vrábel, člen jednoty ČsOL Český Brod, foto: archiv autora