Legionársky odkaz v Bottove žije aj po 90 rokoch

V sobotu 25. augusta 2012 oslavovala malá slovenská obec Bottovo, čítajúca na 200 obyvateľov, 90. výročie svojho založenia.

Bottovo leží v Rimavskej kotline, na ľavom brehu Sútorského potoka, 13 km juhovýchodne od Rimavskej Soboty. Obec vznikla v roku 1926 v katastri obcí Dubovec, Cakov a Rimavská Seč na pozemkoch veľkostatkára Coburga. Začali ju však stavať už v roku 1922 kolonisti, československí legionári z Čiech, Moravy a Slovenska, ktorých sem údajne prišlo až 35. Preto väčšína dneších obyvateľov, má úzku väzbu na niekoho, kto bojoval v čs. légiách. Bottovčania chceli toto okrúhle výročie osláviť aj v duchu svojich predkov, zakladateľov obce. Preto na pozvanie Boženy Jánošíkovej, ktorá oslovila Jednotu ČsOL Senec, či by nebolo možné poslať do Bottova svojho zástupcu, zúčastnil sa osláv aj predseda tejto jednoty Miroslav Bilský. Súčasťou jeho návštevy bola prednáška v miestnej škole, ukážka dobovéj výstroje a výzboroje a tiež venovanie odborných publikácií.


Celá akcia mala skvelu odozvu najmä u staršej generácie, ktoréj rozprávanie o legiách pripomenulo ich detstvo a spomienky na otca či starého otca. Po prednáške sa ešte voľne diskutovalo a planovalo, ako by naša spolupráca mohla fungovať aj v budúcnosti. Bottovo bolo a je poľnohospodárska obec a ľudia sú tu s pôdou spätí, možno práve tak ako sú spätí aj so svojimi predkami.

Text a foto: Miroslav Bilský