VII. ročník Memoriálu Hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka v Postřekově

 Československá obec legionářská v souladu s plánem práce na rok 2012 uspořádala v chodském Postřekově 8. září 2012 již sedmý ročník Memoriálu Hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka ve střelbě.

Slavnostní zahájení se již tradičně uskutečnilo u pomníku před rodným domem Hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka, kde nastoupili příslušníci 1. tankové roty AZ AČR „Československých legií“ se svou zástavou a členové Klubu Vojenského muzea Rokycany v dobových uniformách, a to za účasti starostů obce Postřekov a Bezdružice, tajemníka ČsOL, zástupce Vojenské policie AČR, členů ČsOL a obyvatel obce Postřekov. Úvodní slovo pronesl starosta obce Postřekov František Friš, který přivítal všechny přítomné, připomenul osobu generála Buršíka a poděkoval za připomínání a uchovávání tradic z historie naší vlasti. Tajemník ČsOL a velitel 1. tankové roty AZ „Československých legií“ kpt. v zál. Milan Mojžíš poděkoval zástupcům obce za nadstandardní podporu, připomenul 10. výročí existence 1. tankové roty AZ a jménem ČsOL a 1. tr AZ předal starostovi obce u příležitosti jeho významného životního jubilea ocenění za jeho dlouhodobou podporu a činnost při uchovávání vojensko-historických tradic.

Ve 13 hodin pak proběhlo na postřekovské střelnici poučení a byla zahájena střelecká soutěž. Každý z účastníků poté absolvoval střelbu z velkorážní pistole na 25 m ve stoje a vkleče, ze vzduchové pušky ve stoje na 10 m s kombinací s pistolí na 25 m a z perkusní pušky na 50 m. Poslední disciplínu připravili příslušníci 1. tr AZ npor. v zál. Aleš Dvořák a rtm. v zál. Petr Fiala a soutěžící tak dostali příležitost si vyzkoušet, jak se střílelo v polovině 19. století.

V 17 hodin proběhlo slavnostní ukončení soutěže a vyhlášení vítězů. Na prvním místě se umístil des. v zál. Petr Vošický z 1. tr AZ, na druhém místě též příslušník 1. tr AZ npor. v zál. Aleš Dvořák a na třetím místě člen Jednoty ČsOL Rokycany rtm. v zál. František Jasan. Cenu starosty obce Postřekov za kombinovanou disciplínu vzduchová puška – velkorážní pistole si odnesl domácí závodník rtm. v zál. František Jasan za vynikající nástřel 47 bodů. Poté následovalo praktické vyzkoušení historických zbraní z druhé světové války a též zbraní z výzbroje Vojenské policie AČR.


Memoriál připravil a realizoval tým složený ze zástupců Jednoty ČsOL Rokycany, 1. tr AZ „Československých legií“ a místní asociace účelových sportů. Cílem projektu bylo formou střeleckého memoriálu přispívat k zvyšování branné a střelecké dovednosti občanů ČR a též k obnovení národní hrdosti, vlastenectví, demokratických a bojových tradic v České republice.

Milan Mojžíš, foto: Radek Říha