(Ne)jen Hovory s TGM

Před 75 lety, 14. září 1937 v 3.29 hodin ráno zemřel v Lánech Prezident Osvoboditel Tomáš Garique Masaryk. K uctění jeho pátky se letos po celé České republice uskutečnila celá řada pietních a vzpomínkových akcí připomínajících tohoto výjimečného státníka, který se zasloužil spolu se svými spolupracovníky a zvláště s M. R. Štefánikem a E. Benešem o samostatný stát – Československou republiku.

 Také Československá obec legionářská již celý rok prezentuje svůj vztah k TGM – "tatíčkovi a bráškovi" našich legionářů především na Rusi, a to komponovaným pořadem mluveného slova a oblíbených písní TGM v pořadu „(Ne)jen Hovory s TGM“. Po Břeclavi v březnu 2012 k výročí narození TGM to bylo hlavně nyní uskutečněním tří představení v Blansku, Lánech a Hodoníně. Každé z těchto míst má svůj vztah k TGM nebo k legiím, a právě proto se zde představení uskutečnila. V Blansku se této hodnotné akce 12. září zúčastnil 1. místopředseda ČsOL s chotí, v Lánech byla účast na koncertu věnovaném TGM pojata jako setkání válečných veteránů, v Hodoníně se komponovaný pořad konal po slavnostní vernisáži výstavy fotografií nazvané „Armáda ČR v obrazech od svého vzniku do současnosti“ rovněž za účasti představitelů ČsOL, sokolů a široké veřejnosti.


Komponovaný pořad „(Ne)jen Hovory s TGM“ je zpracován k připomenutí 75. výročí úmrtí Prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Nemá za cíl popisovat známé věci, které se čtenář může dočíst v knize Karla Čapka „Hovory s TGM“, jde spíše o připomenutí jeho role jako státníka, člověka a vrchního velitele nejdříve legionářských vojsk ve Francii, Itálii a na Rusi a později československé armády. K jeho odkazu se hlásí mnoho subjektů, ale právě Československá obec legionářská si tímto komponovaným pořadem složeného z mluveného slova, ale především oblíbených písní TGM v podání mezzosopranistky Táni Janošové, uctívá svého nejlepšího a nejčestnějšího člena, který se spolu s legionáři a dalšími spolupracovníky zasloužil o samostatný a svobodný stát Čechů a Slováků, ale i Rusínů a dalších národností, tehdy včetně německé – Československou republiku.

Mimochodem Táňa Janošová svou interpretací navazuje na jinou naši operní umělkyni – Jarmilu Novotnou, která spolu se synem TGM Janem Masarykem často tyto oblíbené písně panu prezidentovi zpívala a Jan Masaryk ji doprovázel na klavír. Jde o další z paralel a odkazů, na které tento pořad může navázat a připomenout současné veřejnosti osobnost TGM a jeho okolí z jiné, než jen filozoficky nebo politicky deklarované strany jeho osobnosti. A je jen nanejvýš přínosné pro tuto společnost, že se těchto připomínek tak významné osobnosti zúčastňují nejen pamětníci TGM a váleční veteráni, ale i mladší a mladá generace, která tak postupně nachází k němu cestu i bez nařizování a povinné četby.

O významu akcí svědčí i skutečnost, že je podpořila jak samotná města, tak i místní muzea, včetně Muzea TGM v Lánech nebo Masarykova muzea v Hodoníně. Nabídka komponovaného pořadu nekončí, v říjnu 2012 u příležitosti oslav výročí vzniku Československa se uskuteční v Miroslavi a Hustopečích u Brna.

František Kuba, foto: p. Habeš, Svetozár Plesník, Andrea Lejnarová, Ferdinand Vrábel a Martin Žižlavský