Dějepisná exkurze do Hrabyně a Darkoviček

V pondělí 17. září 2012 se studenti z maturitních tříd 4. A, VIII. A, VIII. B a výběr studentů z 3. A a V. B vydali na dějepisnou exkurzi do Hrabyně a Darkoviček. K organizaci této zajímavé akce přispěla jednota ČsOL Opava, jejíž předseda Václav Krejčí studenty doprovázel.

Nejprve navštívili Památník II. světové války v Hrabyni a zhlédli zde novou expozici, která představuje válku v celé její komplexnosti. Vystaveny jsou jak unikátní osobní předměty, výstroj a výzbroj příslušníků čs. zahraničního i domácího odboje, tak předměty, které připomínají oběti z řad civilního obyvatelstva. Opomenuty nejsou ani každodenní život lidí v protektorátu, utrpení v koncentračních táborech a boje ostravsko-opavské operace. Ve výstavních síních nedaleko památníku si studenti prohlédli výstavu nazvanou Ženy a válka. Poté se vydali do Areálu čs. opevnění v Darkovičkách, kde se seznámili se systémem předválečného opevnění naší republiky. Uvnitř pěchotního srubu mohli obdivovat originální výzbroj, kterou používala čs. armáda před 2. světovou válkou. Poděkování patří Československé obci legionářské – jednotě Opava, která studentům zaplatila dopravu a vstupné.


Text a foto: Mgr. Antonín Zgažar, učitel dějepisu na gymnáziu v Bruntále