V Brně se setkali váleční veteráni středoevropského regionu

Ve dnech 31. 8. 2012 – 2. 9. 2012 se pod záštitou primátora města Brna konalo v areálu Sokol Brno 1 a Univerzity obrany 4. mezinárodní setkání členů asociací válečných veteránů – modrých baretů středoevropského regionu organizované Československou obcí legionářskou a její jihomoravskou krajskou jednotou.

Akci za přispění ČsOL, Ministerstva obrany ČR a sponzorů podpořilo také IC OSN v Praze v čele s jeho vedoucím Michalem Brožou. Tato událost navazovala na předchozí setkání zástupců asociací ve Vídni organizované pod hlavičkou UNIS, informační agentury OSN, a na setkání členů asociací v září roku 2009.

Jednalo se o čtvrté neformální setkání válečných veteránů – modrých baretů v ČR, které opět proběhlo v pracovním a společenském duchu. Akce byla organizačně zajištěna krajskou jednotou ČsOL se sídlem v Brně, která je ustanovena jako odpovědný prvek za příhraniční spolupráci a za styk s asociacemi sousedních zemí. Prvním počinem byla návštěva brněnských škol společně s veterány v sídle OSN ve Vídni v roce 2008, při které byla rozvinuta spolupráce s rakouskou asociací modrých baretů, zajištěna společná účast na akci Růže pro válečné veterány atd.

Letošního setkání v Brně se účastnili veteráni ze Slovenska, Polska, Rakouska, přislíbena byla i účast z Ukrajiny, která však byla oficiálně odhlášena pro účast na oslavách Borodino. Za Českou republiku byli přítomni zástupci jednot ČsOL, aktivních záloh, vojenských pozorovatelů, válečných veteránů atd. Pracovní část, která byla zahájena společnou slavnostní páteční večeří 31. 8. 2012, byla seznamovací. Účastnili se jí převážně zahraniční účastníci, kteří přijeli v tomto složení: Rakousko 2 osoby, Slovensko 17 osob, Polsko 4, za ČR 12 válečných veteránů a hostů. Na toto vstupní setkání navázaly v dopoledních sobotních hodinách 1. 9. 2012 prezentace věnované činnosti asociací, příspěvku jednotlivých zemí k mírovým operacím, projektům péče o válečné veterány pod hlavičkou ČsOL a ministerstva obrany, akcím jednot a kulatému stolu.


Polský viceprezident asociace plk. Edward Potocki, prezident Krakowské oblasti a člen výkonného výboru asociace, zmínil aktivity s Ukrajinou a možnosti rozšíření aktivit v regionu. Slovenský představitel, předseda sekce Martin, Jaroslav Ďulovič, pak hovořil o transformaci sdružení do otevřeného sdružení pro širší spektrum veteránů pod novou hlavičkou Únia Vojnových Veteránov Slovenska. Rakouský představitel pojednal o aktivitách na podporu veteránů. Naše vystoupení představilo projekty pro veterány a účastníky aktuálních misí. 


Této části bylo přítomno cca 30 hostů a součástí bylo zhlédnutí výstavy dobových uniforem, výzbroje a výstroje či dokumentů instalované v prostorách VIP salonku Sokol Brno 1 ve spolupráci s KVH 43. Účastníci setkání rovněž položili společně věnec u památníků obětem válek v budově Sokola a uctili památku čestného předsedy ČsOL nedávno zesnulého bratra Tomáše Sedláčka. Odpoledne si pak změřili síly v turnaji v malé kopané a v míčovém víceboji jednotlivců, do kterého se zapojili i příslušníci aktivních záloh. První a druhé místo obsadili veteráni z ÚVV Slovenské republiky, třetí jednota ČsOL Vysočina. První cena v soutěži jednotlivců zůstala v rukách bratra Radima Chrásta z jednoty ČsOL Vysočina. Účastníci setkání se v neděli 2. 9. 2012 rozjeli do svých domovů plni dojmů a s pozváním na příští rok, kdy dozajista opět přijedou.

Ing. Karel Černoch, předseda jednoty ČsOL, člen předsednictva a člen republikového výboru ČsOL