Pietní akty v Itálii: Rovereto, Riva, Doss Alto, Arco

Místa bojů našich legionářů v severní Itálii a vzpomínku na padlé si Československá obec legionářská připomněla a naplnila pietními akty i v letošním roce. Pětičlenná delegace ČsOL pod vedením místopředsedy bratra Emila Cigánika vyjela koncem září ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, konkrétně zástupcem ředitelky odboru péče o válečné veterány Milanem Bachanem, do těchto památných míst.


Samozřejmostí je již každoroční vřelé přijetí naší delegace představiteli místní samosprávy a našimi přáteli alpiníky. Milým překvapením pro nás byla rovněž účast, a to jak při výstupu na Doss Alto, tak i při slavnostních aktech, redaktorky Českého rozhlasu a České televize v Itálii paní Lucie. Dalším překvapením pro nás bylo, že již ve večerních hodinách v den našeho návratu do vlasti běžela na vlnách ČRo reportáž z této události. Účastníci cesty rovněž nezapomenou na setkání a posezení s předsedou sdružení obcí, jejichž obyvatelé byli v průběhu 1. světové války vystěhováni do Čech a na nucených pobyt v Čechách a na pomoc Čechů během něho nikdy nezapomenou.

Emil Cigánik, foto: Jitka Fortelná