Váleční veteráni si ve vojenském kostele připomenuli významná výročí

V rámci doznívajících oslav Dne české státnosti, ale především pak k připomenutí vzniku České Družiny v Kyjevě 28. září 1914 a smutného výročí 30. září 1938, se 2. října 2012 uskutečnilo setkání válečných veteránů ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech.


Ve spolupráci terénních pracovníků projektu Péče o válečné veterány II. světové války Hlavního města Prahy a Jihomoravského kraje a Hradní stráže se zde sešli váleční veteráni, aby si tato výročí připomenuli slavnostním koncertem Táni Janošové a Jana Krále. Tři bloky písní k historii tohoto vojenského kostela, ke Dni české státnosti a k výročí vzniku České Družiny 1914 a Mnichovu 1938 byly provázány mluveným komentářem. Přítomnost členů Klubu vojenské historie Gardekorps v dobových uniformách s čestnou stráží a státní vlajkou, česká národní hudba Bedřicha Smetany z cyklu Má vlast, tóny Vyšehradu z téhož cyklu, ale především hojná účast diváků a samotných válečných veteránů – to vše umocnilo a zvýraznilo význam této akce.

Text a foto: František Trávníček