Výstava a seminář „Bojovali, abychom žili“

Ke konci letošních prázdnin byla za přítomnosti válečných veteránů brigádního generála Stanislava Hněličky a majora Milana Kulíka v Kulturním centru Vratislavice nad Nisou slavnostně otevřena výstava Československé obce legionářské jednoty Liberec s názvem „Bojovali, abychom žili“ zaměřená na téma Československá samostatná obrněná brigáda a vratislavičtí občané v boji proti fašismu.

 Tato výstava si dala za cíl ukázat široké veřejnosti, že vratislavičtí rodáci nebyli pouze nechvalně známí Henlein nebo Porsche, ale také vlastenci, kteří neváhali opustit svou vlast a bojovat za svobodu své země se zbraní v ruce. Cíl se podařilo naplnit, a tak si mohou návštěvníci výstavy až do 28. října přečíst o lidech, které možná znali, aniž by věděli, jaký osud je během druhé světové války čekal.

V rámci výstavy „Bojovali, abychom žili“ připravila v pátek 5. října jednota ČsOL Liberec ve spolupráci s KC Vratislavice nad Nisou a KVH Tobruk-Dunkerque odborný seminář pro učitele a studenty ze základních a středních škol Libereckého kraje, kteří mají zájem o československé dějiny. Seminář na téma „Československá samostatná obrněná brigáda a obléhání Dunkerque 1944-1945“ vedl pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Vojenského ústředního archivu Zdenko Maršálek, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Účastníci semináře se mohli dozvědět nejenom historické skutečnosti o obrněné brigádě, ale měli také možnost zhlédnout dokument o cestě studentů libereckých gymnázií do města Dunkerque v roce 2009, na jejíž úspěch se o rok později navázalo a byla podepsána partnerská dohoda o spolupráci mezi městy Liberec a Dunkerque. Na semináři byl přítomný i přímý účastník bojů o Dunkerque generál S. Hnělička, který účastníkům zodpověděl všetečné otázky.


Co dodat závěrem? Snad jen to, že hojná účast mladé generace na semináři a projevený zájem o tuto kapitolu našich dějin byly pro organizátory příjemným překvapením a určitým příslibem do budoucna, že jejich snažení nezapadne v zapomnění a i mládež si bude více uvědomovat, jak těžké je svobodu získat a ještě těžší je ji uchovat.

Text a foto: Jan Hnělička