Československé jednotky se zapsaly zlatým písmem do dějin

Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR zorganizovala 11. října ve Velkém sále MO v Praze na Valech již tradiční setkání u příležitosti 70. výročí bojů na Středním východě a 68. výročí bojů u Dunkerque a na Dukle.

 Spolu s válečnými veterány druhé světové války, z nichž řada byla přímými účastníky vzpomínaných bojů, se shromáždění zúčastnili významní hosté – místopředsedkyně Senátu PČR Alena Palečková, náměstek ministra obrany Michael Hrbata, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel a další osobnosti. V čestném předsednictvu usedli také předseda ČsOL Pavel Budinský, starostka České obce sokolské Hana Moučková, zástupci zahraničních zastoupení v ČR a představitelé společenských organizací, v sále jsme mohli vidět studentky a studenty z vojenské školy v Moravské Třebové nesoucí název škola Čs. obce legionářské a pochopitelně i terénní pracovníky projektu ČsOL Péče o válečné veterány, kteří sem doprovázeli druhoválečné veterány.


Význam bojů čs. zahraničních vojáků na frontách 2. světové války ve svém projevu snad nejlépe vystihl Michael Hrbata. „Naši vojáci se po útěku z vlasti postupně zapojovali do bojů v Polsku, ve Francii, ve Velké Británii i jinde. Naše vlajka nechyběla na frontách Středního východu i u Dukly a Dunkerque. Tam všude se československé jednotky zapsaly zlatým písmem do dějin našich ozbrojených sil. Tam všude se naplnila Masarykova slova o tom, že žádná moc na světě, třeba by se i s celým peklem spolčila, neudrží národ vzdělaný, ušlechtilý a statečný v poddanosti a otroctví. Štít československého zahraničního odboje za druhé světové války je, podle toho, co jste vykonali, bez poskvrny,“ řekl na adresu těch, kteří bojovali za svobodu se zbraní v ruce. Velmi zajímavá byla i přednáška historika Jindřicha Marka z Vojenského historického ústavu týkající se těchto památných bojů a všechny nepochybně oslovily vzpomínky plk. Pavla Vranského, který podrobně vylíčil boje u Tobruku, jichž se sám zúčastnil. Předseda ČsOL Pavel Budinský pak v závěru ještě jednou ocenil hrdinství druhoválečných veteránů a upřímně jim poděkoval za účast na tomto slavnostním setkání.

V odpoledních hodinách se pak v Praze na Olšanských hřbitovech uskutečnil pietní vzpomínkový akt na armádního generála Karla Klapálka, k jehož hrobu zástupci ČsOL, váleční veteráni a další přítomní položili věnce. Generál Klapálek byl jedním z nejstatečnějších bojovníků a velitelů 1. i 2. světové války. V čs. legiích bojoval u Zborova, za druhé světové války pak u Tobruku a u Dukly a byl i velitelem 1. čs. armádního sboru v SSSR.

Text a foto: Ladislav Lenk