Slovenští přátelé ze Společnosti M. R. Štefánika rokovali v Piešťanech

V příjemném prostředí Kulturního a společenského centra Fontána ve slovenských Piešťanech se v sobotu 13. října 2012 konala již XXII. valná hromada Společnosti Milana Rastislava Štefánika.

Naši slovenští přátelé během ní hodnotili svoji činnost za uplynulé období. Zprávu o činnosti přednesl předseda společnosti Ján Tatara. Mimo jiné v ní zdůraznil význam memoranda o vzájemné spolupráci uzavřeného mezi Společností M. R. Štefánika, Nadací M. R. Štefánika a Československou obcí legionářskou v březnu letošního roku, které se nyní začíná naplňovat v praxi. Příkladem může být „Cyklopřejezd Košáriská – Hodonín“, který se uskutečnil v červenci, a lze předpokládat, že do budoucna se z něj stane tradiční společná akce. Zaujalo nás i to, že při prezentaci činnosti Klubu MRŠ působícím v Partizánském zaznělo, že jako jeden ze čtyř hlavních úkolů pro rok 2013 zde považují propagaci a podporu projektu ČsOL Legie 100.


Valné hromady Společnosti M. R. Š. se zúčastnili i zástupci Československé obce legionářské v čele s jejím místopředsedou Emilem Cigánikem. Ten ve svém vystoupení pohovořil o podílu M. R. Štefánika na vzniku čs. legií, potažmo samostatného čs. státu. Především však ocenil úspěšně se rozvíjející vztahy mezi oběma organizacemi a poté již v neformální diskusi po skončení oficiálního programu hovořil se slovenskými kolegy o konkrétních možnostech další spolupráce. Ta se týká například prezentace společnosti v připravovaném časopise ČsOL Legionářský směr nebo v navázání spolupráce s bývalým ministrem obrany SR Pavolem Kanisem. Ten se jako historik věnuje osobnosti M. R. Štefánika a v Piešťanech se v rámci programu valné hromady představil prvním dílem svého filmu o životě M. R. Štefánika pod názvem „Poroba“.

Text a foto: Ladislav Lenk