Veteránský svátek v Praze se skutečně vydařil

V neděli 11. listopadu 2012 v 11 hodin se na Čestném dvoře Národního památníku v Praze na Vítkově uskutečnil slavnostní a pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů.

Zúčastnili se ho představitelé Parlamentu ČR v čele s předsedkyní Poslanecké sněmovny PČR Miroslavou Němcovou a prvním místopředsedou Senátu Parlamentu ČR Přemyslem Sobotkou, nejvyšší představitelé resortu obrany v čele s ministrem obrany Alexandrem Vondrou a náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky generálporučíkem Petrem Pavlem, dále zástupci diplomatického sboru, významní představitelé státní správy a samosprávy, představitelé Československé obce legionářské a zástupci dalších veteránských organizací. A především pak druhováleční i novodobí veteráni, kteří sem tentokrát přišli skutečně v hojném počtu.

Během pietního aktu byly k památníku na Vítkově položeny věnce a památku válečných veteránů uctili přítomní minutou ticha. Za Československou obec legionářskou věnec položil její předseda Pavel Budinský spolu s brigádními generály Alexandrem Beerem a Miloslavem Masopustem. Předseda ČsOL Pavel Budinský ve svém vystoupení mj. připomněl, že Den válečných veteránů se stal během deseti let významným uctěním památky těch, kteří padli v 1. světové válce, v největší a nejstrašnější válce, jakou kdy lidstvo poznalo. A pro ty, kteří dnes žijí v České republice, je současně svátkem a oceněním všech těch, kteří s nasazením vlastních životů bojovali za vlast a za vznik samostatného československého státu v letech 1914-1918 a posléze znovu v letech 1939-1945, kdy bránili hodnoty svobody a demokracie a zasloužili se o obnovu naší státnosti. Zdůraznil, že Československá obec legionářská je organizací, která díky svému složení, poslání a aktivitám vytváří jakýsi historický svorník mezi těmito událostmi a jejich aktéry. „Žádný československý legionář již bohužel nežije, ale mezi námi je mnoho druhoválečných i novodobých veteránů, jimž se snažíme nejen pomáhat, ale především oceňovat jejich osobní postoj ke své vlasti, národu, svobodě a demokracii,“ prohlásil. Svá slova dokumentoval tím, že Československá obec legionářská ve vztahu k válečným veteránům vyvíjí mimořádné úsilí. Jde především o již tříletý a velmi úspěšný projekt Péče o válečné veterány. V současné době je v rámci tohoto projektu poskytována pomoc celkem 1430 veteránům, kdy na 40 terénních pracovníků projektu uskutečnilo za deset měsíců letošního roku u těchto veteránů celkem 6700 osobních návštěv.

Ministr obrany Alexandr Vondra poté udělil čtrnácti vybraným osobnostem vysoká resortní vyznamenání. Byla mezi nimi i Marie Charvátová, terénní pracovnice projektu Péče o válečné veterány v Praze, která se jako zdravotní sestra zúčastnila misí UNPROFOR, UNTAES a ENDURING FREEDOM. Oceněna byla Záslužným křížem ministra obrany III. stupně.


V odpoledních hodinách pak připravila Československá obec legionářská spolu s Ministerstvem obrany ČR a Nadačním fondem LEGIE 100 pro válečné veterány a další pozvané hosty hudební pořad pod názvem Cestami válečného veterána v pražském divadle U Hasičů. Ve velmi působivém programu moderovaném Františkem Trávníčkem vystoupili mezzosopranistka Táňa Janošová, Zdeněk Junák z Městského divadla v Brně, sólista Státní opery Jurij Kruglov, Martin Jakubíček, Kateřina Prudilová, Tomáš Matula a Vojenský umělecký soubor Ondráš Brno. I zde všichni přítomní minutou ticha uctili památku válečných veteránů, jimž byl věnován tento významný den. Pavel Budinský v závěru slavnostního pořadu předal Pamětní medaili Československé obec legionářské náměstku ministra obrany Michaelu Hrbatovi za jeho osobní dlouhodobou podporu legionářských myšlenek a tradic. Pro válečné veterány pak jejich svátek skončil bohatým rautem, kdy se už jen povídalo, vzpomínalo a občas i slzelo…


Text a foto: Ladislav Lenk