Dny válečných veteránů v Plzni byly důstojné

 Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin došlo u francouzského města Compiegne k podepsání smlouvy o příměří, která znamenala ukončení bojů na frontách první světové války. Letos je tomu přesně 94 let a toto datum se stalo velice významným pro připomínání památky válečných veteránů první světové a později i dalších válek.

 Tento den v České republice slavíme jako Den válečných veteránů. Symbolem dne veteránů je květ vlčího máku, který má svůj původ v básni kanadského vojenského lékaře, pplk. Johna McCrae, který během svého nasazení na frontě první světové války složil smutnou báseň „Na polích flanderských“. Hroby vojáků padlých během bitvy u Ypres byly pokryté právě rudými vlčími máky.

Lidé, kteří se ke vzpomínce na válečné veterány hlásí, nosí od té doby květ vlčího máku připnutý na oděvu, a to od října do 11. listopadu. V západoevropských zemích je tento symbol značně rozšířen a zdobí se jím nejen klopy oděvů. V České republice se tato tradice teprve ujímá. A naše sdružení se tomu snaží napomoci. Nošením vlčího máku i pietní vzpomínkou na válečné veterány u pomníku obětem válek za svobodu a demokracii na Náměstí Milady Horákové v Plzni i jinde.

Letošní rok měli členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské vzpomenutí Dne válečných veteránů velice náročné. S ohledem na armádní rozkaz, který stanovil všem krajským velitelstvím Armády České republiky, aby Den válečných veteránů slavily již 9. listopadu, se i v Plzni uskutečnil pietní akt v tento den u památníku obětem válek za svobodu a demokracii v parku Homolka na náměstí Milady Horákové za účasti zástupců Krajského vojenského velitelství Plzeň, Magistrátu města Plzně, Českého svazu bojovníků za svobodu, Skautu a dalších spolků. A samozřejmě členů ČsOL - jednoty Plzeň. Členové plzeňské ČsOL a přátelé z klubů vojenské historie zajistili během pietního aktu čestnou stráž u pomníku, která připomněla památku československých legionářů první světové války a příslušníků československého zahraničního odboje za druhé světové války. Kromě toho jsme u památníku položili věnec.

Hned druhý den, 10. listopadu, se členové plzeňské ČsOL na témže místě sešli znovu. Důvodem byl společný sraz před odchodem na zasedání členské schůze. Z praktických důvodů jsme tak vykonali pietní akt pro členy obce, jelikož by někteří starší bratři a sestry nemohli přijet na schůzi a pietní akt zvlášť. Sestra Vranovská rozdala přítomným členům růže, které jsme následně položili k památníku. Bratr Dlesk se ujal čestné stráže s praporem jednoty a předseda bratr Čiliak všem připomněl, proč jsme se sešli.

Po pietním aktu jsme se všichni přesunuli do blízké restaurace, kde byla připravena členská schůze jednoty ČsOL Plzeň. Schůze se zúčastnilo okolo 40 členů a vedl ji tajemník jednoty bratr Karas. Byly přečteny zprávy o činnosti a hospodaření jednoty za rok 2012, nastíněn plán činnosti v příštím roce, vybrány členské příspěvky a také došlo k poděkování a ocenění zasloužilých členů a těch, kteří oslavili životní jubilea. Do schůze se zapojovala také členská základna, se členy výboru jednoty se tak mohl vést na některá témata dialog, což může jedině přispět. I po ukončení oficiální schůze zůstávali někteří členové v druženém hovoru.

I dne 11. listopadu se členové jednoty ČsOL Plzeň sešli v parku Homolka u pomníku, aby vzpomenuli Dne válečných veteránů ve správném datu. Vzhledem k tomu, že mezi lidmi, kteří oceňují činnost veteránů, je mezinárodně uznávané datum dne veteránů známo, sešla se zde i řada lidí, kteří členy Československé obce legionářské nejsou. Chtěli společně s námi uctít památku veteránů a padlých. Je to správné a věříme, že bude těchto lidí přibývat.

Všechny přítomné předseda jednoty bratr Čiliak o jedenácté hodině vyzval k položení květin a zapálených svíček, které rozdávali bratr a sestra Vranovští. Čestnou stráž v uniformách vojáků z první světové války zajistili členové ČsOL a členové klubů vojenské historie. Po pietním aktu, kterého se za všechny tři dny zúčastnilo zřejmě nejvíce lidí, se zástupci výboru jednoty odebrali do Štěnovic ke hrobu podpraporčíka Nikolaje Martynova, veterána Armády České republiky, který zahynul během nasazení v Afghánistánu. Zde se setkali s vojákovou matkou a vzpomenuli na jeho památku.


Tím pro členy Československé obce legionářské - jednoty Plzeň Den válečných veteránů skončil. Nejaktivnější členové obce se zapojili do všech akcí, během kterých jsme si v Plzni připomínali památku válečných veteránů a padlých. Jim patří dík za přípravu všech akcí. Na veterány bylo v Plzni jistě vzpomenuto důkladně.

Text a foto: Petr Tolar