Nová výstava „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda“ začala svou cestu v Plzni

Tomáš Garrigue Masaryk byl jednou z klíčových historických osobností naší státnosti. Jako respektovaný vědec, pedagog, filozof a posléze i politik se většinu svého aktivního života stavěl na stranu vyššího mravního principu, rozumu a pravdy. Zprvu zastával názor reformovatelnosti Rakouska-Uherska a možnosti dosažení autonomie českých zemí v jeho rámci. Nicméně po vypuknutí I. sv. války pochopil, že tato očekávání jsou planá a naopak se přiklonil k myšlence samostatnosti českých zemí, posléze Československa.

 Tímto prvním odstavcem začíná zcela nová putovní výstava Československé obce legionářské „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda“, která byla dne 28. listopadu 2012 představena veřejnosti v Plzni, v prostorách muzea Patton Memorial Pilsen. Výstava je jednou ze součástí projektu Legie 100 a jejím autorem je vojenský historik, člen ČsOL, bratr Pavel Kuthan a s kolektivem spolupracovníků.

Vernisáže výstavy se zúčastnilo několik vzácných hostů. Přítomen byl plzeňský primátor Martin Baxa, delegace republikového vedení Československé obce legionářské v čele s prvním místopředsedou ČsOL bratrem Jindřichem Sittou a válečným veteránem bratrem Tichomírem Mirkovičem, zástupci muzea Patton Memorial Pilsen Ivan Rollinger a Milan Jíša, studenti Filozofické fakulty Západočeské univerzity a další hosté.

Primátor Martin Baxa ve svém projevu vyzdvihl osvětovou činnost ČsOL a důležitost připomínání si naší historie. Bratr Jindřich Sitta přiblížil zapojení této výstavy do projektu Legie 100 a jeho další části. Ivan Rollinger také poděkoval za spolupráci mezi plzeňskou ČsOL a muzeem a vyjádřil potěšení nad tím, že výstava mohla být poprvé představena právě v Plzni. Vernisáží provázel tajemník plzeňské jednoty ČsOL bratr Jaroslav Karas, který zároveň předvedl uniformu používanou československými legionáři ve Francii (Rota Nazdar). Bratr Jiří Charfreitag podobně předvedl uniformu československých legií z Ruska. Nakonec bylo pro hosty připraveno malé pohoštění.

Místo pro instalaci výstavy nebylo zvoleno náhodně. Pamětní muzeum americké armády Patton Memorial Pilsen bylo slavnostně otevřeno u příležitosti 60. výročí osvobození města Plzně a jihozápadních Čech v roce 1945 a ukončení II. světové války v Evropě jako stálá vzpomínka na osvoboditele a nezpochybnitelný důkaz této události. V tomto svém zaměření je muzeum jedinečnou institucí v celé České republice. Stálá expozice muzea představuje největší sbírku dobových reálií americké armády z dob jejího pobytu v jihozápadních Čechách. S muzeem mají členové plzeňské jednoty ČsOL velice dobré zkušenosti, a bylo tedy snadné se domluvit na spolupráci. Muzeum se snaží realizovat během roku různé dočasné výstavy. Výstava věnovaná postavě prvního československého prezidenta T. G. Masaryka má navíc s muzeem tu spojitost, že na Spojené státy americké měl prezident-osvoboditel silné vazby, kterých využíval i během své činnosti za války. Vedení Patton Memorial Pilsen tedy patří náš veliký dík.

Výstava přináší řadu zajímavých informací a lze ji proto doporučit laikovi i zájemci o historii s hlubšími znalostmi. Výstava čítá 20 panelů, které lze procházet postupně, stejně tak je lze číst i nezávisle na sobě. Autorům výstavy od nás patří po všech stránkách, textových i grafických, velké uznání a dík za jejich práci.

S potěšením můžeme konstatovat, že o výstavu byl skutečný zájem již během vernisáže. Podle zpráv z muzea ji nikdo z návštěvníků nevynechá a pro některé je i tato výstava důvodem k návštěvě muzea.

Výstavu „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda“ lze v Patton Memorial Pilsen v Plzni, v Pobřežní ulici 10 zhlédnout zdarma do 28. února 2013. Československá obec legionářská - jednota Plzeň vás všechny zve k její návštěvě.

Text a foto: Petr Tolar

Nová výstava „T...
Nová výstava „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda“ začala svou cestu v Plzni
Nová výstava „T...
Nová výstava „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda“ začala svou cestu v Plzni
Nová výstava „T...
Nová výstava „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda“ začala svou cestu v Plzni
Nová výstava „T...
Nová výstava „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda“ začala svou cestu v Plzni
Nová výstava „T...
Nová výstava „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda“ začala svou cestu v Plzni