„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU

Již několik let je zvykem plzeňské jednoty přednášet v rámci předmětu 1. světová válka na oboru Moderní dějiny FF-ZČU o vývoji uniforem, insignií a zbraní válčících stran s důrazem na čs. legie. Tento rok se přednáška zaměřila na čs. legie v Rusku, čs. legie v Itálii, Ruskou imperátorskou armádu, Italskou královskou armádu, US. ARMY/USMC a Německou císařskou armádu. Kromě uniforem a výstroje se studenti mohli seznámit i se zbraněmi válčících armád a několik z nich i prozkoumat z blízka.

Velký zájem byl překvapivě i o propagační materiály ČsOL a spolupracujícího klubu přátel pplk. Karla Vašátky, které jsme do jednoho vyčerpali. Doufáme, že se materiály stanou důležitou studijní pomůckou při jejich působení na ZČU. Rádi bychom zde poděkovali i vojensko-historickým klubům, bez kterých by se přednáška neuskutečnila s takovým materiálním zabezpečením, jaké poskytly. Jsou to kluby: KVH Tommy & Yankee (www.tommy-yankee.cz), Klub přátel ppk. Karla Vašátky (www.karelvasatko.cz) a KVH Westerwald o.s.   

Text: Bc. Jaroslav KARAS

Foto: Štěpánka SKALOVÁ 

„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU
„Prvováleční vo...
„Prvováleční vojáci“ přednášeli na ZČU