Svět miniatur Miroslava Svobody

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově neshromažďuje jen archiválie a dokumenty mající vztah k historickým okresům nejjižnější části Moravy. Kancelář jejího ředitele totiž obsahuje nejen historické knihy, ale v poličkách se nachází i miniatury historických vojáků. Profesionalita, s jakou jsou vypracovány, napovídá o zájmu a zkušenosti, které jim byly věnovány. Jsou dílem ředitele okresního archivu Miroslava Svobody. Příprava projektu LEGIE 100 nás zavedla na jeho pracoviště, a tak jsme využili možnosti a zeptali se.

Pane řediteli, známe se již velmi dlouho a já jsem měl možnost v mnoha knihách o městech a obcích Jihomoravského kraje číst vaše příspěvky většinou zaměřené na vojenské dějiny těchto obcí. Jaká je vaše specializace a nejoblíbenější období našich dějin?

Mým nejoblíbenějším obdobím je středověk, především hospodářské dějiny středověku, a pak období přelomu 18. a 19. století, hlavně pak roky 1805 a 1809, tedy roky francouzských vpádů na Moravu. V poslední době jsem pak okruh svých zájmů poněkud rozšířil ještě o válku prusko-rakouskou z roku 1866. Zajímavé je především srovnání dopadů obsazení Moravy Francouzi a Prusy, jak se od sebe chování vojáků lišilo a podobně. Co se týče samotných cínových vojáčků, dělám rovněž naše ozbrojené složky z doby první republiky, tedy armádu, policii, četnictvo a finanční stráž.

První republika a napoleonské války. Proč zrovna tato období jsou motivem vašich figurek?

Napoleonské války jsou jakýmsi vyvrcholením barevných zdobných uniforem a je pravdou, že vojáci v nich vypadali nejlépe, zvláště Francouzi oblečení povětšině v kombinaci barev modré, červené a bílé. Svůj půvab ale mají i bílí vojáci rakouští, zelení ruští či červení Angličané. Mně osobně pak napoleonské války kdysi přitáhly kvůli bitvě u Slavkova, když jsem poprvé ještě jako kluk navštívil bojiště. První republika mně začala zajímat až mnohem později, když jsem se v okolí Mikulova dostal do styku s naším prvorepublikovým pohraničním opevněním a začal se o něj aktivně zajímat. To pak vznikli i vojáci z této doby. Nedělám ovšem jen vojáky z těchto dvou období, řadu jich mám ze středověku, z počátku 18. století nebo z války roku 1866.

Jak dlouho trvá vůbec vytvořit formu a odlitek figurky včetně jejího vybarvení?

Je to otázka měsíců, protože výroba figurek je pouze mým koníčkem, na který mám čas jen po večerech, a to ještě ne vždy. Nejprve musím podle dobových podkladů vytvořit model, z něj pak udělat silikonovou formu, někdy, podle složitosti figurky, i forem více, pak do formy figurku odlít, začistit a nakonec nabarvit, popřípadě umístit do nějaké předem zvolené diorámy. Jen nabarvení, aby k něčemu vypadalo, zabere nejméně měsíc. Také samozřejmě vždy záleží na složitosti i barevnosti figurky, husar dá mnohem více práce než dělostřelec v šedém plášti.

Co vás přimělo vyrábět si figurky sám? Děláte je jen pro sebe a potěchu, nebo také např. na zakázku?

Vojáky jsem začal dělat před více než dvaceti lety, když jsem zatoužil mít vojáky, kteří se u nás tehdy sehnat nedali. Nejprve to byly kopie figurek existujících, jen třeba drobně upravené, a posléze jsem začal dělat vojáky od nuly, zcela podle své potřeby. Například figurkám československých vojáků z roku 1938 v měřítku 1:32 se nikdo nevěnuje, pokud vím, doposud. Figurky dělám jen pro sebe, na zakázku jsem figurky nedělal a dělat, doufám, nikdy nebudu. To už by pak nebyl koníček.

Připravujete velké dioráma, např. k událostem v roce 1938 právě tady v Mikulově?

Nepřipravuji, protože na velké dioráma nemám dostatek prostoru. Vždyť i dioráma z modelem „řopíku“ v měřítku 1:32 jsem musel z prostorových důvodů udělat useknuté s  polovinou pevnůstky.

Vraťme se ještě k vám osobně. Co vy a historie československých legií? Máte svého předka mezi legionáři nebo válečnými veterány, nebo se setkáváte s tímto obdobím jen profesně? Připravujete také odlitek československých legionářů?

S obdobím československých legií se, popravdě řečeno, v soukromém životě nesetkávám vůbec, děda zůstal po celou dobu první světové války věrný císaři, a příliš ani profesně. V budoucnu výrobu figurky legionáře nevylučuji, nicméně v nejbližší době mám plány jiné.

Jak vidíte reálnost projektu LEGIE 100 a v čem vidíte možnost např. spolupráce v rámci tohoto projektu s vaším archivem? Co můžete nabídnout badatelům k historii československých legií, potažmo historii Československé obce legionářské?

Je pravdou, že na území okresu Břeclav můžeme napočítat legionářů stovky a vzpomínky několika z nich uchovává i náš archiv. Ty je pak samozřejmě možné v badatelně studovat. Do projektu LEGIE 100 se samozřejmě náš archiv zapojí, je v našich silách uspořádat například nějaké přednášky, byť ne přímo z období čs. legií (tomu se nikdo z pracovníků odborně nevěnuje), některé naše archiválie rozhodně stojí za prezentaci prostřednictvím výstavy apod. 

Text a foto: -FFT-

Svět miniatur M...
Svět miniatur Miroslava Svobody
Svět miniatur M...
Svět miniatur Miroslava Svobody
Svět miniatur M...
Svět miniatur Miroslava Svobody
Svět miniatur M...
Svět miniatur Miroslava Svobody
Svět miniatur M...
Svět miniatur Miroslava Svobody
Svět miniatur M...
Svět miniatur Miroslava Svobody
Svět miniatur M...
Svět miniatur Miroslava Svobody
Svět miniatur M...
Svět miniatur Miroslava Svobody