Legionářská tradice ožila v učebně dějepisu

Ve středu 13. 2. a ve čtvrtek 14. 2. 2013 navštívili Sportovním gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou dva zástupci Československé obce legionářské – Pavel Skácel, předseda jednoty ČsOL Moravskoslezského kraje a předseda komise vlastenecké výchovy ČsOL, a František Gábor, člen Předsednictva Republikového výboru ČsOL.

V rámci výuky k vlastenectví seznámili studenty 3. a 4. ročníků se vznikem a historií československých legií v době 1. světové války. Studenti gymnázia projevili o přednášená témata nevšední zájem. Přednášky se setkaly i s živým zájmem vyučujících dějepisu a občanské nauky, kteří zde načerpali podněty pro svoji další práci. Studenti byli také seznámeni s možností zúčastnit se projektu „Chci být hrdý na svůj kraj" a dozvěděli se témata soutěžních prací.

Připravil: Ladislav Lenk, foto: ČsOL

Legionářská tra...
Legionářská tradice ožila v učebně dějepisu
Legionářská tra...
Legionářská tradice ožila v učebně dějepisu
Legionářská tra...
Legionářská tradice ožila v učebně dějepisu