Slavnostní křest knihy „Předával jsem carský poklad“

V úterý 26. února byla slavnostně pokřtěna kniha válečných vzpomínek čs. legionáře Františka Nováka, která byla vydána jako první svazek v nově založené Edici pamětí Československé obce legionářské. Budova Senátu PČR, kde se křest uskutečnil, nebyla vybrána náhodou. František Novák se narodil na Valdštejnském náměstí v těsném sousedství dnešní budovy Senátu a jeho mládí i život před válkou a po ní je úzce spjat s Malou stranou a Prahou vůbec.

Křest publikace byl naplánován ve spolupráci s Výborem pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR a uskutečnil se v navýsost vznešených prostorách Rytířského sálu Valdštejnského paláce. Slavnostního představení publikace se zúčastnila celá řada vzácných hostů – předseda ČsOL Pavel Budinský, první místopředseda ČsOL Jindřich Sitta, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky plk. Zdeněk Jakůbek, historik plk. Eduard Stehlík a další. Nejvýznamnějším hostem však byl syn autora knihy architekt Jiří Novák.

Program slavnostního křtu zahájil zdravicí bratr J. Jermář, který připomněl úlohu, kterou sehráli čs. legionáři při vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Druhý řečník, místopředseda ČsOL J. Sitta, představil publikaci a poděkoval redakčnímu týmu za realizaci knihy. Posledního slova se ujal architekt Jiří Novák, který se podělil o několik osobních vzpomínek na výjimečnou osobnost Františka Nováka. Zazněly i úryvky z nové knihy, které přednesl bratr J. Filip symbolicky oděný do stejnokroje čs. legionáře v Rusku.

Po oficiálním programu nadešel okamžik, kdy byla kniha slavnostně pokřtěna. Tohoto úkolu se zhostili bratr Jaromír Jermář, bratr Jindřich Sitta a Jiří Novák. Slavnostní atmosféru dokreslovaly čestné stráže v historických stejnokrojích.

Závěr celého slavnostního večera patřil diskusi v příjemné atmosféře u číše vína. Pevně doufáme a věříme, že si nová kniha najde okruh svých věrných čtenářů, kteří si ji se zálibou a potěšením přečtou.  

Text: Tomáš Pilvousek

Foto: Jan Juřena

Úvodní zdravici...
Úvodní zdravici přednesl bratr J. Jermář
Syn autora knih...
Syn autora knihy architekt Jiří Novák
Za ČsOL promluv...
Za ČsOL promluvil první místopředseda MUDr. Jindřich Sitta
Čestná stráž st...
Čestná stráž starodružiníků pod velením desátníka Žabky
Slavnostní atmo...
Slavnostní atmosféru podtrhovali bráškové v historických stejnokrojích
Bratr Jiří Char...
Bratr Jiří Charfreitag, coby čs. Kornilovec, držel knížku v době slavnostního křtu
Knížku podepiso...
Knížku podepisoval Jiří Novák
Zájem o křest k...
Zájem o křest knihy byl překvapivý
Společná fotogr...
Společná fotografie vzácných hostů