Připomněli si 68. výročí osvobození Opavy

Opava byla od nacistické okupace, která v ní začala již 8. října 1938, osvobozena v rámci 3. fáze ostravsko-opavské operace 4. ukrajinského frontu Rudé armády generála Jeremenka. Teprve 15. dubna 1945 se podařilo 60. armádě generála Kuročkina a 38. armádě generála Moskalenka prolomit německou obranu východně od Sudic a probojovat se přes československou státní hranici. Významně se na tom podíleli českoslovenští tankisté a letci.

Dvacet kilometrů ze Sudic do Opavy dnes trvá autem asi 15 minut. Tehdy to ale představovalo týden těžkých bojů a ztrát i zničených obcí, než se rudoarmějci probili do středu polozničené Opavy. Na území dnešního statutárního města se ale ještě bojovalo i v prvním květnovém týdnu. Německá armáda zde k houževnaté obraně využívala i početných objektů bývalého čs. opevnění (na 18 pevností a 140 pevnůstek) a podnikala také časté protiútoky. Po skončení bojů lidské ztráty byly tisíce padlých a materiální škody se odhadovaly na 2 miliardy Kčs.

Letošní vzpomínkové akce na osvobození města se v Opavě konaly dne 22. dubna za velké účasti občanů, válečných veteránů, odbojářů, mládeže i vojáků AČR ze zdejší posádky. Na setkání u Památníku vítězství pronesli projevy opavský primátor Zdeněk Jirásek, generální konzul Ruské federace A. J. Šaraškin a zástupce Sdružení čs. zahraničních letců - Východ plk. gšt. Neuberg. Následně se uskutečnilo setkání členů jednoty ČsOL Opava a základní organizace ČSBS, na které navázal koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš pro válečné veterány v Obecním domě. Opavský magistrát zajistil také bezplatnou autobusovou dopravu a vstup do Památníku II. světové války v nedaleké Hrabyni s novou expozicí výstavy „Muži a válka“.

Text a foto Ing. Jaromír Breuer

Připomněli si 6...
Připomněli si 68. výročí osvobození Opavy
Připomněli si 6...
Připomněli si 68. výročí osvobození Opavy
Připomněli si 6...
Připomněli si 68. výročí osvobození Opavy