Československá obec legionářská má svůj památný den

V úterý 27. srpna 2013 se u hrobu armádního generála Tomáše Sedláčka na hřbitově městyse Lázně Toušen uskutečnil u příležitosti prvního výročí úmrtí tohoto válečného hrdiny a čestného předsedy ČsOL pietní akt. Zorganizovala ho Československá obec legionářská ve spolupráci s Posádkovým velitelstvím Praha.

Pietního aktu se zúčastnili představitelé ČsOL v čele s jejím předsedou br. Pavlem Budinským, prvním místopředsedou br. Jindřichem Sittou, váleční veteráni Miloslav Masopust a Tichomír Mirkovič a mnozí členové ČsOL. Památku Tomáše Sedláčka přijeli uctít položením věnců také náměstek ministra obrany Libor Karásek, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka, zástupci Posádkového velitelství Praha a další hosté.

Br. Jindřich Sitta ve svém projevu u hrobu zavzpomínal na Tomáše Sedláčka, který začátkem devadesátých let minulého století stál u obnovy Československé obce legionářské, stal se jejím předsedou, posléze i četným předsedou a do posledních dnů svého života se aktivně účastnil jejího života a osobně se zasloužil o znovuobnovení jejího postavení v naší společnosti. Jindřich Sitta přítomné seznámil s rozhodnutím Republikového výboru ČsOL, který se na svém jednání 24. 8. 2013 rozhodl, aby se den úmrtí br. Tomáše Sedláčka – 27. srpen – stal Památným dnem Československé obce legionářská, která si každým rokem bude v tento den připomínat osobnost tohoto mimořádného člověka a hrdiny.

„Tomáš Sedláček byl pro mne a nadále zůstává generálem s velkým G. Byl to prvorepublikový důstojník, který věděl, co je to slovo důstojnost. Vždycky říkal, že slovo důstojnost je od slova dostát všemu, co jsme slibovali a na co jsme přísahali,“ uvedl při pietní aktu u hrobu armádního generála Tomáše Sedláčka první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka.

Pietní vzpomínku na generála Sedláčka ukončil symbolicky trubač vojenskou večerkou.

Ladislav Lenk, foto: Andrea Lejtnarová

Československá ...
Československá obec legionářská má svůj památný den
Československá ...
Československá obec legionářská má svůj památný den
Československá ...
Československá obec legionářská má svůj památný den
Československá ...
Československá obec legionářská má svůj památný den
Československá ...
Československá obec legionářská má svůj památný den
Československá ...
Československá obec legionářská má svůj památný den
Československá ...
Československá obec legionářská má svůj památný den