Po stopách italských legionářů

Ve dnech 20. – 24. září se účastníci Poutě ČsOL Itálie 2013 organizované ČsOL ve spolupráci s odborem pro válečné veterány MO vydali pod vedením bratra tajemníka Petra Hozlára na sever Itálie, aby si připomněli 95. výročí bojového vystoupení italských legionářů na italské frontě a uctili památku těch, kteří za budoucí svobodné Československo obětovali to nejcennější, své životy.

Připomeňme si nejprve krátce situaci, v jaké se tehdy vojska Itálie a jejích spojenců nacházela. V červnu roku 1918 se po neúspěšně tzv. slunovratové ofenzivě jejich protivníků. tj. rakousko-uherské a německé armády, frontovou hranicí stala řeka Piava. Italové ji plánovali při chystané podzimní ofenzivě překročit a postoupit co nejdále na sever. Rakousko-uherské jednotky měly naopak za úkol ubránit co možná největší část svých územních zisků v Itálii, aby vyjednávací pozice pro Rakousko-Uhersko při očekávaných mírových jednáních byla co možná nejvýhodnější. Na italské straně se do bojů zapojili také českoslovenští legionáři. Jejich početní stavy čítaly v červnu 1918 1598 mužů a 78 důstojníků. Byli si přitom vědomi toho, že zajetí pro ně znamená téměř jistou smrt. Jako rakousko-uherští občané se totiž svým přechodem na italskou stranu dopustili zločinu velezrady a za tu existoval jen jediný trest – provaz.

Vyvrcholením naší poutě se v neděli 22. září stala mše, kterou pod širým nebem na památku čtyř legionářů, Antonína Ježka, Karla Nováčka, Jiřího Schlegla a Václava Svobody, popravených pro vlastizradu v Arcu 22. září 1918 odsloužil kněz z nedalekého kostela sv. Apolináře. Stalo se tak na místě, kde byli tito legionáři oběšeni na olivovnících. Význam akce podtrhla jak účast velvyslance České republiky v Itálii Petra Buriánka, starosty Arca Paola Matteie, zástupců alpiníků s typickým pérem za kloboukem, místní policie, Červeného kříže a dalších organizací, také přítomnost potomků popraveného legionáře Karla Nováčka, vnučky Milady Holíková rozené Nováčkové a pravnuka Zdenka Holíka. Památku svého tatínka, italského legionáře Václava Valníčka, si v naší skupině připomněl jeho syn, bratr Svatoslav Valníček. Celou slavnostní událost ukončil pietní akt, již tradiční položení věnců u památníku popravených legionářů.

Stejným způsobem účastníci poutě uctili památku také dalších popravených československých legionářů, a to v Riva del Garda, San Dona di Piave, Piavonu, San Stino di Lavenza, v Oderzo, Collalto a v Conegliane. Naprosto výjimečné bylo pro nás při té příležitosti setkání s očitým svědkem popravy čs. legionářů v Piavonu Zanardem Candidem, který letos oslavil 102. narozeniny.

Nezapomenutelné se také staly chvíle strávené spolu s místními alpiníky v čele s Carlo Zanonim,vedoucím skupiny Arco, na vrchu Doss Alto (703 m. n. m.). Byli nám obětavými průvodci po místech, kde svá postavení v okopech, kavernách a skalních galeriích nesmlouvavě hájili právě čs. legionáři. Alpiníci, členové stejnojmenné dobrovolné organizace s pobočkami v řadě míst na italské straně Alp, u příležitosti kulatého výročí nově upravili a vyznačili přístupové trasy na vrcholek Doss Alto (kóta 703). Kromě toho průběžně a obětavě pečují o památku čs. legionářů, kteří po boku jejich předků bojovali i za jejich svobodu.

Ti z nás, kteří se hlouběji zajímají o vojenskou historii, ocenili bohaté sbírky vojenského historického muzea v Roveretu. Malá, avšak ucelená a přehledná expozice je v něm věnována také československým dobrovolníkům bojujícím v italské armádě koncem 1. světové války. Ještě hlouběji do vojenské historie nás zavedla prohlídka hradu vypínajícího se na vysoké skále nad městem Arco.

Obludnost válečné mašinérie jsme si s dojetím připomněli na místech věnovaných památce statisíců vojáků, kteří v této oblasti, tj. v okolí Arca a řeky Piavy, padli za 1. světové války. Stalo se tak v monumentálních kostnicích (ossáriích) v Roveretu (ostatky cca 20 000 padlých) s pamětní deskou věnovanou 151 čs. legionářům, ve Fagarè della Battaglia (ostatky 10 541 padlých), kde je na pamětní desce zmíněna čs. divize bojující na italské straně, a na vrcholku hory Monte Grappa (ostatky 22 910 padlých). V nadmořské výšce 1775 m. n. m. jsou vedle italských vojáků pohřbeni i příslušníci rakousko-uherských jednotek. Památku těch z nich, kteří pocházeli z Čech a Moravy, připomíná pamětní deska umístěna vedle památníku.

Tady – i na jiných místech – jsou padlí vojáci stále ještě rozdělení podle států, za které bojovali. Zvon míru v Roveretu, u něhož jsme naši italskou pouť začali, však zvoní pro všechny stejně. Především je však jeho poselství určeno nám, živým: Již nikdy válku!

text: Jitka Lenková

foto: Jiří Kučera, Jitka Lenková

Reportáž ČT z naší pouti v Itálii

Vzpomínky V. Valníčka, italského legionáře

Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů
Po stopách ital...
Po stopách italských legionářů