Oslavy 95. výročia vzniku Československej republiky v obci Dunajská Lúžna – Nové Košariská

V sobotu 26. októbra 2013 sa v obci Dunajská Lúžna – Nové Košariská neďaleko Bratislavy uskutočnila oslava 95. výročia vzniku Československej republiky spojená so spomienkou na generála Milana Rastislava Štefánika, jedného zo spoluzakladateľov Československa, ktorý sa spolu s  Tomášom Garrigue Masarykom a Edvardom Benešom zaslúžil o oslobodenie Čechov a Slovákov v našom I. zahraničnom odboji (1914 – 1918).

Akciu usporiadala obec Dunajská Lužná, kam sa prisťahovala časť obyvateľov zo Štefánikovho rodiska Košarísk (preto jedna miestna časť obce nesie názov Nové Košariská), Spolok rodákov M. R. Štefánika, Cirkevný zbor a. v. ECAV Dunajská Lužná, Základná škola v Dunajskej Lúžnej a Bratislavský samosprávny kraj, ktorý na akcii zastupoval jeho predseda Pavol Frešo.

Po pietnom akte pri pomníku M. R. Štefánika sa v Miestnom kultúrnom stredisku účastníkom osláv predstavil folklórny súbor Prvosienka zo Šamorína a potom sa konali prednášky o slovenskej štátnosti, Štefánikovi a Československu. Na podujatí si bolo možné pozrieť aj výstavu o činnosti spolkov a dobrovoľných organizácií v obci, ktorá žije bohatým spoločenským životom.

V rámci prednášok a nadväzujúcej živej diskusie viacerí aktívne vystupujúci pripomenuli ideály zakladateľov Československa, na ktoré aj v súčasnosti nadväzujú naše samostatné štáty – humanitu, slobodu, úctu k občianskym právam, národnostnú rovnoprávnosť, právo na vzdelanie a mierovú spoluprácu európskych národov. Význam légií pre vznik nášho spoločného štátu zdôraznil vo svojom vystúpení F. Vrábel, člen Jednoty ČsOL v Českom Brode, ktorý pripomenul okrem iného aj „Cykloprejazd medzi Košariskami a Hodonínom“, významnú akciu, organizovanú v spolupráci jednoty, Nadácie MRŠ a Spolku M. R. Štefánika a súčasne prítomných pozval na pripravovaný tretí ročník tohto podujatia v roku 2014.

Oslavy ukončilo neformálne stretnutie rodákov z kraja v okolí Brezovej pod Bradlom – Košarísk, Priepasného a Brezovej s rodákmi z Nových Košarísk.

Text a foto: Ferdinand Vrábel

Oslavy 95. výro...
Oslavy 95. výročia vzniku Československej republiky v obci Dunajská Lúžna – Nové Košariská
Oslavy 95. výro...
Oslavy 95. výročia vzniku Československej republiky v obci Dunajská Lúžna – Nové Košariská
Oslavy 95. výro...
Oslavy 95. výročia vzniku Československej republiky v obci Dunajská Lúžna – Nové Košariská
Oslavy 95. výro...
Oslavy 95. výročia vzniku Československej republiky v obci Dunajská Lúžna – Nové Košariská
Oslavy 95. výro...
Oslavy 95. výročia vzniku Československej republiky v obci Dunajská Lúžna – Nové Košariská
Oslavy 95. výro...
Oslavy 95. výročia vzniku Československej republiky v obci Dunajská Lúžna – Nové Košariská