Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny

V příjemném prostředí Domova sociální péče v Praze na Hagiboru se v pondělí 27. ledna 2014 odehrála mimořádná slavnostní událost. Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer zde dodatečně oslavil své sté narozeniny.

K významnému životnímu jubileu mu sem přišli popřát jeho blízcí, přátelé, váleční veteráni a řada dalších hostů a obdivovatelů tohoto mimořádného člověka. Byli mezi nimi náměstkyně ministra obrany Lenka Ptáčková Melicharová, zástupce ředitelky odboru péče o válečné veterány MO ČR Milan Bachan, spolubojovník od Sokolova a Dukly generál major Alexandr Beer, zástupci obce legionářské v čele s tajemníkem Petrem Hozlárem, pracovníci projektu ČsOL Péče o válečné veterány, kteří se o hrdinu dlouhodobě starají, a mnozí další.

Náměstkyně ministra obrany Lenka Ptáčková Melicharová zde plukovníku Gustavu Singerovi slavnostně předala jedno z nejvyšších resortních vyznamenání – Záslužný kříž ministra obrany ČR I. stupně, který mu udělil ministr obrany dne 21. 1. 2014, tedy v den jeho 100. narozenin. Za Československou obec legionářskou předal Gustavu Singerovi její tajemník Petr Hozlár Pamětní medaili ČsOL. A historik Miroslav Brož mu připravil malé překvapení – věnoval mu totiž kopii rozkazu, kterým byl Gustav Singer v červnu 1942 v Buzuluku povýšen do hodnosti svobodníka.

Plukovník v. v. MUDr. Gustav Singer, CSc. se narodil 21. ledna 1914 ve Lvově. V roce 1939 emigroval do Polska, v roce 1942 odjel do Buzuluku k nově formované čs. jednotce. Dva měsíce poté za ním přijela i jeho manžela Gréta. Gustav byl zařazen jako lékař do 2. roty, Gréta absolvovala kurz pro zdravotnice a byla zařazena do 3. roty. Tím začala jejich dlouhá společná bojová cesta: Buzuluk – Sokolovo – Kyjev – Jaslo – Dukla – Slovensko – Vsetín, kde je zastihl konec války. V roce 1946 byl Gustav Singer demobilizován v hodnosti nadporučíka. V roce 1951 byl aktivován do služebního poměru v hodnosti podplukovníka k 3. okruhové nemocnici v Plzni. Od roku 1952 pracoval na očním oddělení ÚVN Praha. V letech 1954 až 1976 byl zástupcem náčelníka očního oddělení ÚVN. V letech 1960 a 1961 byl přednostou očního oddělení vojenské nemocnice v Hanoji. V roce 1976 byl přeložen do výslužby. Jeho manželka se stala po válce důstojnicí zdravotní služby z povolání. Do důchodu odešla v roce 1970, zemřela 17. listopadu 1994.

Text a foto: Ladislav Lenk

Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Gustav Singer oslavil 100. narozeniny